V postopku izbora predstavnika NVO v svet zavoda Kreativni center Rog je prispelo 13 pravočasnih in popolnih prijav za upravičence in 5 kandidatur. Štiri prijave so bile zavržene kot nepopolne oziroma ker so prišle s strani neupravičene organizacije. Javna predstavitev kandidatov bo potekala v ponedeljek, 28. 6. 2021.

Nevladne organizacije so v postopku izbora predstavnika/-ce NVO v svet zavoda Kreativni center Rog predlagale naslednje kandidate in kandidatke:

  • Lenka Kavčič
  • Mateja Lazar
  • Luka Piškorič
  • Polona Torkar
  • Uroš Veber

Javna predstavitev kandidatov po potekala v ponedeljek, 28. 6. 2021, ob 11. uri, preko video konference. O podrobnostih glede tehnične izvedbe videokonference bodo upravičenci obveščeni neposredno.

Seznam upravičencev (nevladnih organizacij z glasovalno pravico):

Bunker, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev
Zavod Projekt Atol
Poligon, zavod za razvoj kreativnih industrij, so.p.
Društvo za promocijo žensk v kulturi - Mesto žensk
Otok, zavod za razvijanje filmske kulture
Društvo slovenskega animiranega filma
Motovila, center za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih
Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova
Zavod Radio Študent
Asociacija, društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture
Društvo LJUDMILA
afront, zavod za prostorsko inovativnostDruštvo Smetutmet so.p.
Društvo Smetumet so.p.