Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Odbor za spremljanje programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027. Za predstavnico je bila imenovana Tina Divjak.

Do roka, navedenega v pozivu, je prispela ena popolna kandidatura in sedem popolnih prijav upravičenih organizacij za sodelovanje. Ker je bil namen postopka izbor enega predstavnika in namestnika predstavnika, je bila predlagana kandidatka avtomatično izbrana za predstavnico. Njenega namestnika se v postopku ni imenovalo. Tako se je postopek izbora predstavnika NVO v Odbor za spremljanje programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 zaključil.

Predstavitev predstavnice NVO:

Tina Divjak je pravnica, ki v nevladnem sektorju dela že skoraj 20 let. Od 2005 do 2009 je bila vodja dejavnosti okolja in nevladnih organizacij na PIC, od 2009 je zaposlena na CNVOS, od 2011 naprej kot vodja zagovorništva in namestnica direktorja. Pri snovanju in spremljanju izvajanja kohezijske politike sodeluje od leta 2005 naprej. Spremlja dogajanje na EU ravni in pripravo dokumentov v Sloveniji. Sodelovala je na posvetovalnih dogodkih za pripravo dokumentov, v odborih za spremljanje 2007 – 2013 in 2014 – 2020 (do spremembe uredbe) in Interdisciplinarni posvetovalni skupini za vrednotenje izvajanja Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Redno predlaga operativne izboljšave za izvajanje kohezijske politike in sodeluje na številnih domačih in mednarodnih dogodkih na temo kohezijske politike. Prav tako je za nevladne organizacije izvedla že številne delavnice o kohezijski politiki.

 

Delo izbrane predstavnice NVO v Odboru za spremljanje programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 in njene kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

 

Sklep o izboru