Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Odbor za spremljanje programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027. Za predstavnico je bila imenovana Tina Divjak.

Do roka, navedenega v pozivu, je prispela ena popolna kandidatura in sedem popolnih prijav upravičenih organizacij za sodelovanje. Ker je bil namen postopka izbor enega predstavnika in namestnika predstavnika, je bila predlagana kandidatka avtomatično izbrana za predstavnico. Njenega namestnika se v postopku ni imenovalo. Tako se je postopek izbora predstavnika NVO v Odbor za spremljanje programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 zaključil.

Delo izbrane predstavnice NVO v Odboru za spremljanje programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 in njene kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

 

Sklep o izboru