Zaključil se je postopek izbora sedmih predstavnikov in njihovih namestnikov v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Za predstavnike so imenovani Matej Planko, Tina Divjak, Breda Krašna, Ema Verbnik, Igor Miljavec, Bojan Golčar in Janoš Kern, za njihove namestnike pa Inga Remeta, Bojan Vogrinčič, Jaka Matičič, Amalija Šiftar, Jurček Nowakk, Spomenka Valušnik in Borut Pelko.

Zaključil se je postopek izbora sedmih predstavnikov nevladnih organizacij in njihovih namestnikov v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij.

Do roka, določenega v pozivu, je prispelo 253 popolnih prijavnic upravičenih organizacij za sodelovanje in 32 kandidatur. Nevladne organizacije so predlagale svoje predstavnike, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Dne 18. 2. 2019 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri med kandidati ni prišlo do imenovanja s soglasjem, zato so se izvedle volitve. Na volitvah so najvišje število glasov prejeli Matej Planko, Tina Divjak, Breda Krašna, Ema Verbnik, Igor Miljavec, Bojan Golčar in Janoš Kern, ki so bili imenovani za predstavnike NVO. Kot njihovi namestniki so bili imenovani kandidati z naslednjim največjim številom glasov, in sicer Inga Remeta, Bojan Vogrinčič, Jaka Matičič, Amalija Šiftar, Jurček Nowakk, Spomenka Valušnik in Borut Pelko.

Sklep o imenovanju