V postopku izbora sedmih predstavnikov nevladnih organizacij in njihovih namestnikov v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij je prispelo 253 popolnih prijav upravičenih organizacij za sodelovanje in 32 kandidatur. Sedem prijav smo prejeli prepozno, 26 prijav pa je bilo nepopolnih ali jih ni poslala upravičena oseba.

Nevladne organizacije so v postopku izbora sedmih predstavnikov NVO in njihovih namestnikov v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij predlagale naslednje kandidate (za predstavitev kliknite na ime):

 • Janko Cerkvenik (predlagatelj: GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE)

 • Tina Divjak (predlagatelj: ZAVOD CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ)

 • Bojan Golčar (predlagatelj: ZAVOD PIP - PRAVNI IN INFORMACIJSKI CENTER MARIBOR)

 • Teodor Goznikar (predlagatelj: Zavod 116, Zavod za storitve s povečano družbeno vrednostjo)

 • Anu Kahuna (predlagatelj: Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost)

 • Janoš Kern (predlagatelj: ZVEZA DRUŠTEV SLOVENSKIH LIKOVNIH UMETNIKOV in drugi)

 • Breda Krašna (predlagatelj: ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE in drugi)

 • Urban Lečnik Spaić (predlagatelj: MESTNA ZVEZA TABORNIKOV – LJUBLJANA)

 • Miha Lovše (predlagatelj: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo)

 • Dušan Macura (predlagatelj: ENAJSTA AKADEMIJA, zavod za izobraževanje, svetovanje in raziskovanje na področju športa, znanosti in umetnosti)

 • Jaka Matičič (predlagatelj: ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV)

 • Matjaž Medvešek (predlagatelj: ZAVOD MISSS mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije)

 • Igor Miljavec (predlagatelj: ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE)

 • Drago Novak (predlagatelj: ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE)

 • Jurček Nowakk (predlagatelj: Hopla - društvo za družinsko rekreacijo in drugi)

 • Anton Orožim (predlagatelj: DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV LJUBLJANA)

 • Borut Pelko (predlagatelj: LOKALPATRIOT Mladinski klub DNŠ)

 • Matej Planko (predlagatelj: OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ)

 • Inga Remeta (predlagatelj: ASOCIACIJA, DRUŠTVO NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN POSAMEZNIKOV NA PODROČJU KULTURE)

 • Kolja Saksida (predlagatelj: ZVVIKS, zavod za film in avdiovizualno produkcijo)

 • Marjeta Šibav (predlagatelj: DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM S POSEBNIMI POTREBAMI V STARI GORI)
 • Amalija Šiftar (predlagatelj: ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE)

 • Mateja Toman (predlagatelj: DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE)

 • Peter Tomažič (predlagatelj: SLOVENSKA KARITAS)

 • Spomenka Valušnik (predlagatelj: DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V RAZVOJU "VESELE NOGICE")

 • Ema Verbnik (predlagatelj: RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - ZVEZA ZDRUŽENJ)

 • Matjaž Vodeb (predlagatelj: BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti)

 • Bojan Vogrinčič (predlagatelj: USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA ZA POMURJE)

 • Marko Vudrag (predlagatelj: Društvo za boj proti raku in drugim kroničnim boleznim ko-RAK.si)

 • Irena Zajc (predlagatelj: DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN POVEZOVANJE DRUŽBENIH VED IN KULTUR ODNOS)

 • Jože Zupanc (predlagatelj: DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA NOVO MESTO)

 • Miha Žvan (predlagatelj: DRUŠTVO ZA VARSTVO OKOLJA BLED)

 

Javna predstavitev kandidatov bo potekala v ponedeljek, 18. 2. 2019, ob 11. uri, v sejni sobi CNVOS na Povšetovi 37, Ljubljana.

 

Seznam vseh upravičencev - nevladnih organizacij z glasovalno pravico (klikni za seznam)