Ministrstvo za javno upravo nas je prosilo, naj imenujemo sedem predstavnikov nevladnih organizacij in njihovih namestnikov v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Ena glavnih nalog sveta je spremljanje Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, predstavniki in njihovi namestniki pa bodo imenovani za obdobje štirih let. Kandidate in/ali volilne upravičence lahko predlagate do 30. januarja.

Poziv nevladnim organizacijam

 

Razpisujemo postopek izbora sedmih (7) predstavnikov nevladnih organizacij v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij in njihovih namestnikov.

 

CNVOS je s strani Ministrstva za javno upravo prejel poziv k imenovanju sedmih predstavnikov nevladnih organizacij in njihovih namestnikov v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Predstavnike in njihove namestnike se imenuje za obdobje štirih let, pri čemer so lahko še enkrat ponovno imenovani. Naloge Sveta so opredeljene v Sklepu o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij.  Ena glavnih nalog sveta je spremljanje Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva

 

Zaželeno je, da predstavniki nevladnih organizacij dobro poznajo področja delovanja nevladnih organizacij, razvojne dokumente, ki vplivajo na položaj nevladnih organizacij, potrebe širšega okolja in mednarodne trende.  

 

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju Poslovnik). Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali so predlagale svojega kandidata).

 

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati. Prijavnico za sodelovanje izpolnite na dnu tega poziva.

 

V primeru volitev bodo predstavniki postali prvih sedem kandidatov, ki bodo prejeli najvišje število glasov. Njihovi namestniki bodo postali kandidati, ki bodo po številu prejetih glasov uvrstili od osmega do štirinajstega mesta in bodo v tem vrstnem redu tudi namestniki predstavnikov.

 

Vzporedni postopek izbora predstavnikov prostovoljskih organizacij

Ta postopek izbora poteka vzporedno s postopkom izbora treh predstavnikov prostovoljskih organizacij v Svet, ki ga izvaja Slovenska filantropija-Združenje za promocijo prostovoljstva. Nevladna organizacija se lahko kot upravičenec prijavi v obeh postopkih izbora, a lahko svojega kandidata za člana sveta predlaga samo v enem postopku (torej ga predlaga bodisi v tem postopku bodisi v postopku, ki ga izvaja Slovenska filantropija).  Nevladna organizacija tudi ne more predlagati različnih kandidatov v obeh postopkih. Ravno tako ne more biti ista oseba predlagana kot kandidat v obeh postopkih s strani različnih organizacij.

 

V primeru, da nevladna organizacija v obeh postopkih predlaga (istega ali dva različna) kandidata ali da isti kandidat kandidira v obeh postopkih, se upošteva samo kandidatura, h kateri je kandidat podal soglasje prvi.

 

Rokovnik za izvedbo postopka izbora je sledeč:

15. 1. 2019 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
30. 1. 2019 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
1. 2. 2019 ob 10:00 – seja komisije za pregled prijav
7. 2. 2019 – rok za dopolnitev prijav
8. 2. 2019 – objava seznama upravičencev in kandidatov
18. 2. 2019 ob 11:00 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
18. 2. 2019 – začetek volitev (pogojno)
21. 2. 2019 –  zaključek volitev (pogojno)
22. 2. 2019 ob 15:00 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno).
 

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

 

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavnici obvezno navesti krajšo predstavitev kandidata. Iz predstavitve naj bodo razvidne njegove reference s področja poznavanja delovanja nevladnih organizacij, razvojnih dokumentov, ki vplivajo na položaj nevladnih organizacij, potrebe širšega okolja in mednarodne trende.

 

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

 

Prijave pošljite:

 

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 30. 1. 2019 do polnoči.

 

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

 

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacij, da sodelujete v postopku izbora.

 

Sklep o začetku postopka Poziv nevladnim organizacijam Prijava za upravičence in kandidate