Zaključil se je postopek izbora dveh predstavnikov in njunih namestnikov v Podnebni svet, ki ga ustanavlja Vlada RS. Za predstavnika nevladnih organizacij sta bila imenovana dr. Maja Simoneti in Andrej Gnezda, za njuna namestnika pa Barbara Kostanjšek in Taj Zavodnik.

V postopku izbora predstavnikov nevladnih organizacij je do roka, navedenega v pozivu, prispelo sedem popolnih prijavnic upravičenih organizacij in štiri popolne kandidature. Dve prijavi sta bili nepopolni. Nevladne organizacije so predlagale svoje kandidate, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

12. decembra 2022 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri je med kandidati prišlo do imenovanja predstavnikov NVO s soglasjem.

Delo imenovanih predstavnikov NVO v Podnebnem svetu in njihove kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

Sklep o imenovanju