Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij. Za predstavnico je bila imenovana Nataša Posel.

Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij.


Do roka, navedenega v javnem pozivu, so prispele tri prijavnice nevladnih organizacij za sodelovanje in ena kandidatura, in sicer je Društvo Amnesty International Slovenije predlagalo kandidatko Natašo Posel.

Ker je bil namen postopka izbor enega predstavnika in je bila tudi predlagana le en kandidatka za predstavnico, je bila za predstavnico nevladnih organizacij avtomatično imenovana Nataša Posel.