Začel se je postopek izbora 1 (enega) predstavnika nevladnih organizacij v Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij. Rok za prijavo kandidatov in upravičencev je 20. 4. 2015.

Razpisujemo postopek izbora 1 (enega) predstavnika nevladnih organizacij v Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij.

Omenjeni nadzorni odbor je bil ustanovljen maja 2014, sedaj pa se skladno z načelom partnerstva tudi v fazi izvajanja in spremljanja projektov iz evropskih skladov, dopolnjuje še s predstavnikom nevladnih organizacij. Nadzorni odbor sicer spremlja naslednje sklade:

  • Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav za obdobje 2007-2013,
  • Sklad za zunanje meje za obdobje 2007-2013,
  • Evropski sklad za begunce za obdobje 2008-2013,
  • Evropski sklad za vračanje za obdobje 2008-2013,
  • Sklad za azil, migracije in vključevanje (2014 - 2020) in
  • Sklad za notranjo varnost (2014 - 2020).


Nadzorni odbor je odgovoren predvsem za pripravo razreza sredstev med prioritetnimi upravičenimi projekti, ki se bodo financirali iz zgoraj omenjenih skladov, za spremljanje izvajanja projektov, pregledovanja poročil in za pregledovanje poročil o stanju izvajanja programov. Vse naloge in pristojnosti nadzornega odbora so razvidne iz Poslovnika Nadzornega odbora za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij.

Iz razloga preprečevanje konflikta interesov, predstavnik nevladnih organizacij ne more biti oseba, ki je hkrati vodja projekta, financiranega iz sredstev zgoraj omenjenih skladov. V primeru, da predstavnik nevladnih organizacij ni vodja projekta, je pa drugače povezan z organizacijo, ki izvaja takšen projekt (npr. opravlja za njo delo, je njen član in podobno) ali pa je kako drugače povezan s samim projektom (npr. nastopa kot podizvajalec v projektu), se bo takšen predstavnik moral izločiti iz obravnave točke dnevnega reda, kjer se obravnava organizacija, s katero je povezan ali kjer se obravnava projekt, s katerim je povezan.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Kako poteka postopek?
Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata). 

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati. Prijavnica za sodelovanje je objavljena na dnu tega poziva.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:
2. 4. 2015 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
20. 4. 2015 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
21. 4. 2015 ob 14:00 - seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav; objava seznama upravičencev in kandidatov
23. 4. 2015 - rok za dopolnitev prijav; objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
5. 5. 2015 ob 13:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
5. 5. 2015 - začetek volitev (pogojno)
11.5. 2015 - zaključek volitev (pogojno)
12. 5. 2014 ob 14:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata.

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

  • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
  • po faxu na številko: 01/542 14 24 ali
  • po elektronski pošti na: matej@cnvos.si

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 20. 4. 2015 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti matej@cnvos.si.