Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Medresorsko komisijo za kemijsko varnost. Za predstavnika je bil imenovan Tomaž Ogrin, za namestnika predstavnika pa Martin Ivan Rahten.  

Do roka, določenega v javnem poziv sta prispeli dve popolni prijavi upravičenih organizacij za sodelovanje in dve kandidaturi. Nevladne organizacije so predlagale kandidate, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Dne 12. 7. 2021 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri je prišlo do imenovanja s soglasjem.  

Sklep o imenovanju