V postopku izbora predstavnika NVO v Medresorsko komisijo za kemijsko varnost sta prispeli dve pravočasni in popolni prijavi za upravičence in dve kandidaturi. Javna predstavitev kandidatov bo potekala v ponedeljek, 12. 7. 2021

Nevladne organizacije so v postopku izbora predstavnika NVO v Medresorsko komisijo za kemijsko varnost predlagale naslednja kandidata:

  • Tomaž Ogrin
  • Martin Ivan Rahten

Seznam upravičencev (nevladnih organizacij z glasovalno pravico):

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave

Zveza ekoloških gibanj - ZEG