Zaključil se je postopek izbora sedmih predstavnikov nevladnih organizacij v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami pri Ministrstvu za kulturo. Za predstavnike so imenovani Inga Remeta, Ines Kežman, Borut Pelko, dr. Tomaž Simetinger, Uroš Veber, Petra Hazabent  in Mija Aleš.

postopku izbora je do roka, določenega v javnem pozivu, prispelo 20 popolnih prijav upravičenih organizacij za sodelovanje in 12 kandidatur. Nevladne organizacije so  za predstavnike predlagale kandidate/-ke, ki smo jih objavili na  seznamu upravičencev in kandidatov/-tk.

Dne 8. 11. 2022 je potekala javna predstavitev kandidatov in kandidatk, na kateri ni prišlo do imenovanja s soglasjem, zato so se izvedle volitve, na katerih so bili za predstavnike izbrani: Inga Remeta, Ines Kežman, Borut Pelko, dr. Tomaž Simetinger, Uroš Veber, Petra Hazabent in Mija Aleš.

 

Sklep o imenovanju