Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Delovni skupini za pripravo sprememb Zakona o morskem ribištvu pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za predstavnico je bila imenovana Polona Pengal.  

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispela ena popolna prijava upravičene organizacije za sodelovanje in ena kandidatura. Ker je bilo prejetih kandidatur enako število kot število predstavnikov, je na podlagi desetega odstavka 9. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij kandidat postal predstavnik. Zato je vodja postopka izdala Sklep o imenovanju, s katerim se je postopek izbora končal.

Sklep o imenovanju