Zaključil se je postopek izbora dveh predstavnikov organizacij civilne družbe v Medresorsko komisijo za človekove pravice. Za predstavnika sta bila imenovana Katarina Bervar Sternad in Mitja Blažič, za njuna namestnika pa Jurček Nowakk in Katarina Vučko.

Zaključil se je postopek izbora dveh predstavnikov organizacij civilne družbe v Medresorsko komisijo za človekove pravice. 

Do roka navedenega v javnem pozivu je prispelo 28 popolnih prijav za upravičence, to je organizacij, ki so se prijavile kot organizacije z glasovalno pravico. Organizacije civilne družbe so predlagale sledeče kandidate:

  • Jurček Nowakk (predlagatelj: Planinsko društvo Moravče)
  • Katarina Bervar Sternad (predlagatelj: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC)
  • Katarina Vučko (predlagatelj: Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije)
  • Mitja Blažič (predlgatelj: Društvo informacijski center Legebitra)

 
29. 5. 2014 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri je med tam prisotnimi kandidati prišlo do t.i. imenovanja s soglasjem, saj so se kandidati med seboj dogovorili, da naj bosta predstavnika organizacij civilne družbe Katarina Bervar Sternad in Mitja Blažič, njuna namestnika pa Jurček Nowakk in Katarina Vučko. Kandidati so se ob tem dogovorili za redno obveščanje o sejah komisije in razdelitvi dela glede na področja, ki jih posamzen predstavnik oziroma namestnik najbolje pozna.