Začel se je postopek izbora predstavnikov organizacij civilne družbe v Medresorsko komisijo za človekove pravice. Rok za prijavo je 19. maj 2014.

Na podlagi poziva Ministrstva za zunanje zadeve razpisujemo postopek izbora 2 (dveh) predstavnikov organizacij civilne družbe v Medresorsko komisijo za človekove pravice.

Medresorska komisija za človekove pravice koordinira poročanje po ratificiranih mednarodnih instrumentih varstva človekovih pravic in svoboščin, poročanje na podlagi drugih mehanizmov ter spremljala izvajanje sprejetih obveznosti s področja človekovih pravic

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora izvedli ob smiselni uporabi Poslovnika za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov najdete tukaj.

Kako poteka postopek?
Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da organizacije civilne družbe najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejša. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse organizacije civilne družbe, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste organizacije civilne družbe, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati. Prijavnica je objavljena na dnu tega poziva.

Pričakuje se, da imajo kandidati znanja na področju varstva človekovih pravic in svoboščin.

Zaradi nemotenega dela komisije so roki, določeni v poslovniku nekoliko skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:


6. 5. 2014 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
19. 5. 2014 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
20. 5. 2014 ob 11:00- seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev nepopolnih prijav
22. 5. 2014 - rok za dopolnitev prijav
23. 5. 2014 – objava seznama kandidatov in upravičencev
29. 5. 2014 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
29. 5. 2014 - začetek volitev (pogojno)
4. 6. 2014  - zaključek volitev (pogojno)
5. 6. 2014 ob 11:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Vabimo vse zainteresirane organizacije civilne družbe, da sodelujete v postopku izbora.

Organizacija civilne družbe, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere naj bo razvidno njegovo poznavanje področja človekovih pravic.

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika organizacije civilne družbe in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

  • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
  • po faxu na številko: 01/542 14 24 ali
  • po elektronski pošti na: matej@cnvos.si


Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 19. 5. 2014 do polnoči.


Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti matej@cnvos.si.