Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO in namestnika v Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za za obdobje 2014-2020. Za predstavnico je bila imenovana Polona Pengal.

Do roka, predvidenega za prijavo, je prispela ena prijava za sodelovanje in ena kandidatura, in sicer je Zavod Revivo predlagal Polono Pengal.

 Ker je bil namen postopka izbor enega predstavnika in je bila tudi predlagana ena kandidatka, je bila za predstavnico nevladnih organizacij avtomatična imenovana Polona Pengal.

Za namestnika predstavnika ni bilo kandidatov, zato se ni imenoval. 

Sklep o imenovanju