Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja. Za predstavnika je bil imenovan Aljoša Petek.

Do roka, navedenega v pozivu, so prispele ena popolna kandidatura in tri popolne prijave upravičenih organizacij za sodelovanje. Ker je prispela le ena kandidatura, je kandidat Aljoša Petek avtomatično postal predstavnik NVO. Tako se je postopek izbora predstavnika NVO v Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja zaključil.

Delo imenovanih predstavnikov NVO v Svetu za trajnostni razvoj in varstvo okolja ter njihove kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tukaj.

Sklep o imenovanju