Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Odbor za spremljanje uresničevanja Strategije razvoja dejavnosti na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2014-2035 (»Zero Waste (nič odpadkov)« načrta). Za predstavnika je imenovan Andrej Gnezda.

Do roka, predvidenega za prijavo, je prispela ena prijava za sodelovanje in ena kandidatura, in sicer je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, za kandidata predlagala Andreja Gnezdo.

Ker je bil namen postopka izbor enega predstavnika in je bil tudi predlagan le en kandidat za predstavnika, je bil za predstavnika nevladnih organizacij avtomatično imenovan Andrej Gnezda.

 

Sklep o imenovanju