število zaposlenih v nvo

Podatkih o zaposlenih v društvih zajemajo tudi podatke o podružnicah društev in o mladinskih svetih, podatki o zavodih pa tudi podatke o verskih skupnostih, ki imajo status humanitarne organizacije. Iz podatkov so izvzeta društva, zavodi in ustanove, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, občine ali druga oseba javnega prava.

 

Število zaposlenih v NVO 2009 in 2014 – 2017

  št. zaposlenih v 2009 št. zaposlenih v 2014 št. zaposlenih v 2015 št. zaposlenih v 2016 št. zaposlenih v 2017
društva, zveze društev    2.881 3.2215 3.190 3.360 3.387
zavodi     2.682 3.736 3.933 4.158 4.374
ustanove     53 80 67 51 50
skupno število   5.616 7.102 7.264 7.569 7.811
Podatki v tabeli so na voljo za zadnje štiri leta in za leto 2009, kot za izhodiščno leto. Celotni podatki za vsa leta od 2009 dalje so objavljeni ločeno v posebni datoteki.

Skupno število zaposlenih v NVO v zadnjih letih kljub gospodarski in ekonomski krizi raste. Število zaposlenih v zadnjih letih raste v vseh NVO, razen v ustanovah, kjer že od leta 2015 pada (v 2015 se je zmanjšalo za 16 %, v 2016 pa  za 24% in v 2017 za 2%).

 

Deleži zaposlenih znotraj nevladnega sektorja (2017)

 

 
 

Več kot polovica zaposlenih v nevladnih organizacijah je zaposlenih v zavodih, sledijo jim zaposleni v društvih in zaposleni v ustanovah.

 

Stopnja zaposlenosti v društvih, zavodih in ustanovah (2017)

  št. in delež društev št. in delež zavodov št. in delež ustanov skupaj
0 zaposlenih 22.387 (95,15 %) 2.257 (71,76 %) 220 (93,22 %) 24.864 (92,40 %)
1 zaposlen 661 (2,81 %) 406 (12,91 %) 7 (2,97 %) 1.074 (3,99 %)
3 zaposleni 206 (0,88 %) 174 (5,53 %) 2 (0,85 %) 382 (1,42 %)
3 - 5 zaposlenih 170 (0,72 %) 147 (4,67 %) 5 (2,12 %) 322 (1,20 %)
6 - 10 zaposlenih 53 (0,23 %) 80 (2,54 %) 1 (0,42 %) 134 (0,50 %)
11 - 20 zaposlenih 34 (0,14 %) 47 (1,49 %) 1 (0,42 %) 82 (0,30 %)
21 - 50 zaposlenimi 12 (0,05 %) 24 (0,76 %) 0 (0,00 %) 36 (0,13 %)
> 50 zaposlenih 6 (0,03 %) 10 (0,32 %) 0 (0,00 %) 16 (0,06 %)
skupaj 23.529 3.145 236 26.910

Velika večina NVO (kar 92,40 %) nima niti enega zaposlenega, pri čemer je takšnih največ društev (kar 95,15 % vseh društev), najmanj pa zavodov (71,76 % vseh zavodov). Glede na število zaposlenih v organizaciji prednjačijo zavodi, ki tudi sicer zaposlujejo več kot polovico vseh delavcev v sektorju. Vsaj enega zaposlenega ima sicer 4,85 % društev, 28,24 % zavodov in 6,78 % ustanov.

 

Povprečno število zaposlenih v NVO glede na pravno-organizacijsko obliko (2017)

 
 

V povprečju ima vsaka slovenska NVO 0,29 zaposlenega. Povprečje sicer precej niha, če ga pogledamo po pravno organizacijskih oblikah: vsak zavod ima v povprečju 1,39 zaposlenega delavca, ustanova 0,21 zaposlenega, društvo pa zgolj 0,14 zaposlenega.

 

Vir: AJPES