število zaposlenih v nvo

Podatkih o zaposlenih v društvih zajemajo tudi podatke o podružnicah društev in o mladinskih svetih, podatki o zavodih pa tudi podatke o verskih skupnostih, ki imajo status humanitarne organizacije. Iz podatkov so izvzeta društva, zavodi in ustanove, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, občine ali druga oseba javnega prava.

 

Število zaposlenih v NVO 2009 in 2013 – 2016

  št. zaposlenih v 2009 št. zaposlenih v 2013 št. zaposlenih v 2014 št. zaposlenih v 2015 št. zaposlenih v 2016
društva, zveze društev    2.881 3.021 3.2215 3.190 3.360
zavodi     2.682 3.515 3.736 3.933 4.158
ustanove     53 78 80 67 51
skupno število   5.616 6.682 7.102 7.264 7.569
Podatki v tabeli so na voljo za zadnje štiri leta in za leto 2009, kot za izhodiščno leto. Celotni podatki za vsa leta od 2009 dalje so objavljeni ločeno v posebni datoteki.

Skupno število zaposlenih v NVO v zadnjih letih kljub gospodarski in ekonomski krizi raste. Število zaposlenih v zadnjih letih raste v vseh NVO, razen v ustanovah, kjer je v 2015 prvič prišlo do zmanjšanja za 16 %, v 2016 pa še za 24%.

 

Deleži zaposlenih znotraj nevladnega sektorja (2016)

 

 
 

Več kot polovica zaposlenih v nevladnih organizacijah je zaposlenih v zavodih, sledijo jim zaposleni v društvih in zaposleni v ustanovah.

 

Stopnja zaposlenosti v društvih, zavodih in ustanovah (2016)

  št. in delež društev št. in delež zavodov št. in delež ustanov skupaj
0 zaposlenih 22.065 (94,87 %) 2.142 (71,64 %) 213 (91,81 %) 24.420 (92,22 %)
1 zaposlen 726 (3,12 %) 401 (13,41 %) 10 (4,31 %) 1.137 (4,29 %)
3 zaposleni 182 (0,78 %) 145 (4,85 %) 1 (0,43 %) 328 (1,24 %)
3 - 5 zaposlenih 180 (0,77 %) 148 (4,95 %) 6 (2,59 %) 334 (1,26 %)
6 - 10 zaposlenih 59 (0,25 %) 75 (2,51 %) 1 (0,43 %) 135 (0,51 %)
11 - 20 zaposlenih 28 (0,12 %) 44 (1,47 %) 1 (0,43 %) 73 (0,28 %)
21 - 50 zaposlenimi 12 (0,05 %) 25 (0,84 %) 0 (0,00 %) 37 (0,14 %)
> 50 zaposlenih 6 (0,03 %) 10 (0,33 %) 0 (0,00 %) 16 (0,06 %)
skupaj 23.258 2.990 232 26.480

Velika večina NVO (kar 92,2 %) nima niti enega zaposlenega, pri čemer je takšnih največ društev (kar 94,9 % vseh društev), najmanj pa zavodov (71,6 % vseh zavodov). Glede na število zaposlenih v organizaciji prednjačijo zavodi, ki tudi sicer zaposlujejo več kot polovico vseh delavcev v sektorju. Vsaj enega zaposlenega ima sicer 5,1 % društev, 28,4 % zavodov in 8,2 % ustanov.

 

Povprečno število zaposlenih v NVO glede na pravno-organizacijsko obliko (2016)

 
 

V povprečju ima vsaka slovenska NVO 0,28 zaposlenega. Povprečje sicer precej niha, če ga pogledamo po pravno organizacijskih oblikah: vsak zavod ima v povprečju 1,39 zaposlenega delavca, ustanova 0,22 zaposlenega, društvo pa zgolj 0,14 zaposlenega.

 

Vir: AJPES