donacije pravnih oseb

Pravne in samozaposlene osebe lahko svoje donacije nepridobitnim pravnim osebam uveljavljajo kot davčno olajšavo pri plačilu davka od dohodkov pravnih oseb. Med potencialnimi prejemniki donacij so predvsem nevladne organizacije, pa tudi javni zavodi, sindikati in drugi.

Davčna olajšava lahko znaša največ 1 % prihodkov, če se donacijo nameni za humanitarne, invalidske, socialno-varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene. Poleg te davčne olajšave se lahko uveljavlja tudi dodatno olajšavo v višini 0,2 % prihodkov, kadar gre za donacije v kulturne ali športne namene ali za izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za ta namen. Dodatno lahko davčno olajšavo v višini 3,8 % prihodkov pravne osebe in samozaposleni uveljavljajo za donacije izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport.

 

Davčne olajšave za donacije v humanitarne, splošno koristne in druge namene (do 1 % prihodkov)

 
število
zavezancev
število zavezancev, ki
so uveljavljali olajšavo
delež zavezancev, ki so
uveljavljali olajšavo (v %)
2006
139.826
15.646
11,19
2007
150.524
15.341
10,19
2008
160.661
14.720
9,16
2009
167.367
13.178
7,87
2010
172.415
12.791
7,42
2011
177.435
12.662
7,14
2012
180.846
12.395
6,85
2013
183.172
12.172
6,65
2014
203.656
13.669
6,71
2015
210.599
13.427
6,38
2016
214.386
14.136
6,59
2017
219.761   14.840 6,75
2018
225.995   15.562 6,89
2019
229.398 17.865 7,79
2020
232.902   12.442 5,34
2021
237.957 14.397 6,05
2022*
248.175 15.301 6,17
 

Med letoma 2006 in 2015 je število davčnih zavezancev, ki donirajo, strmo upadalo. Odstotek zavezancev, ki so uveljavljali olajšavo, je v tem obdobju padel z 11,19 % v letu 2006 na 6,38 % v letu 2015. Naslednja štiri leta je število začelo počasi naraščati, vendar vrhunca ni doseglo. V letu 2020 je odstotek zavezancev, ki uveljavljajo olajšavo opazneje padel, in sicer na zgolj 5,34 %. V letu 2021 in 2022 se je odstotek ponovno višal in leta 2022 dosegel 6,17 %.

* Do leta 2022 so zavezanci lahko uveljavljali splošno davčno olajšavo v višini 0,3 %. Od leta 2022 pa velja, da zavezanci uveljavljajo davčno olajšavo v višini do 1 %.

Dodatna davčna olajšava za donacije v kulturne in športne* namene ter za varstvo pred naravnimi nesrečami (do 0,2 % prihodkov)

 
 
število
zavezancev
število zavezancev, ki
so uveljavljali olajšavo
delež zavezancev, ki so
uveljavljali olajšavo (v %)
2007
150.524
3.057
2,03
2008
160.661
2.824
1,76
2009
167.367
2.118
1,27
2010
172.415
2.185
1,27
2011
177.435
2.056
1,16
2012
180.846
1.917
1,06
2013
183.172
2.075
1,13
2014
203.656
2.260
1,11
2015
210.599   2.352 1,12
2016
214.386   2.452 1,14
2017
219.761   2.608 1,19
2018
225.995   2.975 1,32
2019
229.398 3.001 1,31
2020
232.902 1.991 0,85
2021
237.957 2.301 0,97
2022*
248.175 3.410 1,37
 

Uveljavljanje dodatne olajšave za donacije v kulturne in športne namene ter varstvo pred nesrečami je še redkejše – zanjo se je v letu 2021 odločil dobert odstotek vseh zavezancev (3.410 od skupaj 248.175 zavezancev). Kar pomeni, da se za donacije za kulturne in športne namene ter varstvo pred nesrečami odloči skoraj 6-krat manj pravnih oseb in samozaposlenih kot za donacije v humanitarne namene.

* Pred letom 2022 je bila dodatna davčna olajšava omejena le na donacije v kulturne namene in donacije prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu. Po letu 2022 velja, da se  dodatna davčna olajšava v višini 0,2 % prihodkov lahko uveljavljala tudi za donacije v športne namene.

Dodatna davčna olajšava za donacije v vrhunski šport (do 3,8 % prihodkov)

 
 
število
zavezancev
število zavezancev, ki
so uveljavljali olajšavo
delež zavezancev, ki so
uveljavljali olajšavo (v %)
2022
248.175
75
0,03

Od leta 2022 dalje je mogoče davčno olajšavo v višini 3,8 % prihodkov uveljavljati tudi za donacije izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport. V letu 2022 je bil delež pravnih oseb in samozaposlenih, ki so uveljavljali davčno olajšavo za donacije v vrhunski šport 0,03 %.

Skupen znesek uveljavljenih olajšav za donacije v mio EUR (2019–2022)

 
 
Davčne olajšave za donacije v humanitarne, splošno koristne in druge namene*
Davčne olajšave za donacije v kulturne in športne namene ter za varstvo pred naravnimi nesrečami*
Davčne olajšave za donacije v vrhunski šport**
 
Skupaj
2019 27.095.915 3.196.509 / 30.292.424
2020
24.157.260
3.396.368
/
27.553.628
2021
26.225.890
2.761.154
/
28.987.044
2022
38.777.363
11.094.140
498.233
50.369.736

* Pred letom 2022 je bila dodatna davčna olajšava omejena le na donacije v kulturne namene in donacije prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu.
** Od leta 2022 lahko dodatno davčno olajšavo v višini 3,8 % prihodkov pravne osebe in samozaposleni uveljavljajo za donacije izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport