financiranje s strani javnih podjetij

Nakazila javnih podjetij zajemajo predvsem donacije, sponzorstva in plačila za opravljene storitve (npr. svetovanje, priprava analiz itd.). Kot javna podjetja razumemo podjetja, ki niso proračunski uporabniki, a so kljub temu pod prevladujočim vplivom države ali občin, saj so te praviloma njihovi ustanovitelji. Spodnja tabela prikazuje 30 javnih podjetij in drugih oseb javnega prava, ki niso proračunski uporabniki, ki so nevladnim organizacijam nakazala največ sredstev, in število različnih nevladnih organizacij, ki so jim ta sredstva namenili.

 

Obseg sredstev, ki so jih nevladnim organizacijam nakazala javna podjetja v 2018

  Nakazila NVO (v EUR) Število NVO
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE 3.742.673,05 58
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. 3.442.339,08 14
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI 1.908.773,13 74
POŠTA SLOVENIJE D.O.O. 1.232.690,37 236
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU 1.001.328,32 43
ELES, D.O.O., SISTEMSKI OPERATER PRENOSNEGA ELEKTROENERGETSKEGA OMREŽJA 656.871,08 195
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR D.O.O. 499.933,40 143
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O. 420.650,99 103
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O. 394.326,06 39
SLOVENSKE ŽELEZNICE - INFRASTRUKTURA, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE TER VODENJE ŽELEZNIŠKEGA PROMETA, D.O.O. 349.109,36 8
GEN ENERGIJA D.O.O. 317.417,04 93
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. 256.600,04 70
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O. 249.540,09 24
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O. 234.070,85 114
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA 229.573,34 72
JAVNO PODJETJE-AZIENDA PUBBLICA KOMUNALA KOPER, D.O.O. - S.R.L. 203.193,07 84
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA D.O.O. 202.582,27 64
SŽ - VLEKA IN TEHNIKA, D.O.O. 202.402,95 9
BORZEN, ORGANIZATOR TRGA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. 156.122,53 35
E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, D.O.O. 149.017,85 52
HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D.O.O. 147.861,33 128
ŽALE JAVNO PODJETJE, D.O.O. 140.305,94 17
PREMOGOVNIK VELENJE, D.D. 137.875,66 29
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, D.O.O. 135.662,89 28
ZPO CELJE D.O.O., DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE S PARKIRIŠČI IN JAVNIMI OBJEKTI 135.515,92 39
SLOVENSKE ŽELEZNICE - TOVORNI PROMET, DRUŽBA ZA OPRAVLJANJE PREVOZA BLAGA V NOTRANJEM IN MEDNARODNEM ŽELEZNIŠKEM PROMETU, D.O.O. 119.427,12 6
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA MARIBOR D.O.O. 114.938,47 79
KOMUNALA, JAVNO PODJETJE D.O.O. 114.872,98 22
JAVNO PODJETJE ZA MESTNI POTNIŠKI PROMET MARPROM, D.O.O. 114.172,56 35
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA PODJETJE ZA KOMUNALNE IN DRUGE STORITVE D.O.O. 102.124,79 40
Obsežnejši podatki so objavljeni ločeno v posebnih analizah.
 

Od oseb javnega prava, ki niso proračunski uporabniki, je največ sredstev v 2018 nevladnim organizacijam namenila Študentska organizacija Slovenije, in sicer je 58 različnim nevladnim organizacijam namenila 3,74 mio evrov. Med javnimi podjetji je nevladnim organizacijam največ namenil Slovenski državni holding d.d.,  ki je 14 različnim nevladnim organizacijam namenil 3,44 mio evrov. Na tretjem mestu je podjetje Pošta Slovenije d.o.o., ki je 236 nevladnim organizacijam namenil 1,23 mio evrov. Med sredstvi, ki jih javna podjetja nakažejo nevladnim organizacijam, najdemo pretežno sponzorska in donatorska sredstva.

 

Vir: KPKAJPES