financiranje s strani javnih podjetij

Nakazila javnih podjetij zajemajo predvsem donacije, sponzorstva in plačila za opravljene storitve (npr. svetovanje, priprava analiz itd.). Kot javna podjetja obravnavamo podjetja, ki niso proračunski uporabniki, a so kljub temu pod prevladujočim vplivom države ali občin, saj so te praviloma njihovi ustanovitelji. Spodnja tabela prikazuje 30 javnih podjetij in drugih oseb javnega prava - ki niso proračunski uporabniki - ki so nevladnim organizacijam nakazala največ sredstev, in število različnih nevladnih organizacij, ki so jim ta sredstva namenili.

 

Obseg sredstev, ki so jih nevladnim organizacijam nakazala javna podjetja v 2022

  Nakazila NVO (v EUR) Število NVO
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE 3.330.787,21 52
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. 2.036.683,17 242
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI 1.105.423,60 58
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU 808.826,35 30
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 570.268,33 69
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. 492.909,27 117
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja 449.488,65 62
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. 437.886,06 52
GEN energija d.o.o. 353.307,99 79
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. 340.797,88 107
SVET ROMSKE SKUPNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE 272.019,83 14
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA 236.156,75 56
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. 221.886,37 64
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o. 206.478,22 45
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. 205.436,97 16
BORZEN, organizator trga z električno energijo, d.o.o. 176.803,39 23
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. 163.917,62 108
ŽALE Javno podjetje, d.o.o. 153.688,44 16
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. 144.124,88 16
E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. 141.952,45 67
Izobraževalni center Geoss d.o.o. 141.948,43 7
SŽ - Potniški promet, d.o.o. 133.781,06 8
ZPO Celje d.o.o., Družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti 118.648,88 18
LL GROSIST družba za prodajo farmacevtskih, medicinskih in drugih proizvodov na debelo d.o.o. 114.690,26 13
CEROP d.o.o. 102.455,58 27
Komunala Kranj d.o.o. 98.316,59 37
DRI upravljanje investicij, d.o.o. 95.733,23 48
KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. 90.019,57 27
SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o. 86.150,30 27
DUTB, d. d. 83.085,77 14

 

Od oseb javnega prava, ki niso proračunski uporabniki, je največ sredstev v 2022 nevladnim organizacijam namenila Študentska organizacija Slovenije, in sicer je 59 različnim nevladnim organizacijam namenila 4,39 mio evrov. Na drugem mestu je Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, ki je 62 nevladnim organizacijam namenilo 1,98 mio evrov. Med podjetji je nevladnim organizacijam največ namenila Pošta Slovenije d.o.o., ki je 259 različnim nevladnim organizacijam namenila 1,85 mio evrov. Med sredstvi, ki jih javna podjetja nakažejo nevladnim organizacijam, so pretežno sponzorska in donatorska sredstva.

Skupaj je sredstva prejelo 2.728 posameznih nevladnih organizacij, kar predstavlja 9,70 % vseh aktivnih nevladnih organizacij.

 

Vir: KPKAJPES