financiranje s strani javnih podjetij

Nakazila javnih podjetij zajemajo predvsem donacije, sponzorstva in plačila za opravljene storitve (npr. svetovanje, priprava analiz itd.). Kot javna podjetja obravnavamo podjetja, ki niso proračunski uporabniki, a so kljub temu pod prevladujočim vplivom države ali občin, saj so te praviloma njihovi ustanovitelji. Spodnja tabela prikazuje 30 javnih podjetij in drugih oseb javnega prava - ki niso proračunski uporabniki - ki so nevladnim organizacijam nakazala največ sredstev, in število različnih nevladnih organizacij, ki so jim ta sredstva namenili.

 

Obseg sredstev, ki so jih nevladnim organizacijam nakazala javna podjetja v 2020

  Nakazila NVO (v EUR) Število NVO
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE 2.948.493,87 57
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. 2.044.665,95 289
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI 1.477.268,57 50
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU 913.640,88 28
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. 630.669,99 75
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. 588.684,27 56
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. 502.084,48 128
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja 498.636,74 81
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 412.676,41 71
GEN energija d.o.o. 353.157,95 80
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA 344.264,71 60
SVET ROMSKE SKUPNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE 277.162,72 18
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. 229.353,62 96
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. 195.438,16 17
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o. 187.581,02 52
E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. 181.666,64 118
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. 152.322,91 107
ŽALE Javno podjetje, d.o.o. 145.022,47 18
BORZEN, organizator trga z električno energijo, d.o.o. 140.593,41 23
Izobraževalni center Geoss d.o.o. 134.068,30 6
LL GROSIST družba za prodajo farmacevtskih, medicinskih in drugih proizvodov na debelo d.o.o. 124.838,32 13
ZPO Celje d.o.o., Družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti 120.400,99 22
KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. 98.412,95 15
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O. 96.545,85 70
KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje 91.288,35 21
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o. 88.974,31 56
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta 87.896,10 8
PREMOGOVNIK VELENJE, D.D. 85.944,81 22
SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o. 83.454,74 32
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. 83.444,78 20
Obsežnejši podatki so objavljeni ločeno v posebnih analizah.
 

Od oseb javnega prava, ki niso proračunski uporabniki, je največ sredstev v 2020 nevladnim organizacijam namenila Študentska organizacija Slovenije, in sicer je 57 različnim nevladnim organizacijam namenila 2,94 mio evrov. Med podjetji je nevladnim organizacijam največ namenila Pošta Slovenije d.o.o., ki je 289 različnim nevladnim organizacijam namenila 2,04 mio evrov. Na tretjem mestu je Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, ki je 50 nevladnim organizacijam namenilo 1,47 mio evrov. Med sredstvi, ki jih javna podjetja nakažejo nevladnim organizacijam, so pretežno sponzorska in donatorska sredstva.

Skupaj je sredstva prejelo 2.378 posameznih nevladnih organizacij, kar predstavlja 8,30 % vseh aktivnih nevladnih organizacij.

 

Vir: KPKAJPES