financiranje s strani javnih podjetij

Nakazila javnih podjetij zajemajo predvsem donacije, sponzorstva in plačila za opravljene storitve (npr. svetovanje, priprava analiz itd.). Kot javna podjetja obravnavamo podjetja, ki niso proračunski uporabniki, a so kljub temu pod prevladujočim vplivom države ali občin, saj so te praviloma njihovi ustanovitelji. Spodnja tabela prikazuje 30 javnih podjetij in drugih oseb javnega prava - ki niso proračunski uporabniki - ki so nevladnim organizacijam nakazala največ sredstev, in število različnih nevladnih organizacij, ki so jim ta sredstva namenili.

 

Obseg sredstev, ki so jih nevladnim organizacijam nakazala javna podjetja v 2019

  Nakazila NVO (v EUR) Število NVO
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE 3.677.724,73 60
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI 1.855.499,15 71
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. 2.948.449,23 281
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU 1.101.220,72 45
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. 747.617,89 154
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja 723.001,04 147
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. 541.355,25 54
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 539.587,31 87
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. 346.450,39 95
GEN energija d.o.o. 305.638,77 92
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. 272.337,47 97
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o. 255.344,10 9
SVET ROMSKE SKUPNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE 255.005,99 17
E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. 208.797,05 116
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA 201.482,83 60
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o. 201.179,46 79
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. 191.424,22 21
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM 183.063,34 13
ŽALE Javno podjetje, d.o.o. 180.435,44 18
ZPO Celje d.o.o., Družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti 178.005,28 28
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. 174.166,89 151
KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. 132.240,51 24
Slovenski državni holding, d.d. 123.870,72 15
BORZEN, organizator trga z električno energijo, d.o.o. 121.256,01 28
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. 118.227,97 8
LL GROSIST družba za prodajo farmacevtskih, medicinskih in drugih proizvodov na debelo d.o.o. 114.854,57 15
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o. 106.580,44 74
MARIBORSKI VODOVOD javno podjetje d.d. 105.938,96 111
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. 96.854,66 52
SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o. 95.783,66 35
Obsežnejši podatki so objavljeni ločeno v posebnih analizah.
 

Od oseb javnega prava, ki niso proračunski uporabniki, je največ sredstev v 2019 nevladnim organizacijam namenila Študentska organizacija Slovenije, in sicer je 60 različnim nevladnim organizacijam namenila 3,67 mio evrov. Med podjetji je nevladnim organizacijam največ namenila Pošta Slovenije d.o.o., ki je 281 različnim nevladnim organizacijam namenila 2,94 mio evrov. Na tretjem mestu je podjetje DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., ki je 154 nevladnim organizacijam namenilo 0,74 mio evrov. Med sredstvi, ki jih javna podjetja nakažejo nevladnim organizacijam, so pretežno sponzorska in donatorska sredstva.

Skupaj je sredstva prejelo 2.885 posameznih nevladnih organizacij, kar predstavlja 10,03 % vseh aktivnih nevladnih organizacij.

 

Vir: KPKAJPES