javno financiranje s strani ministrstev

Imena ministrstev, ki so izplačevala javna sredstva, temeljijo na podatkih Registra proračunskih uporabnikov, ki vsebuje večinoma samo aktualna imena proračunskih uporabnikov. Če je določeno področje v preteklosti sodilo pod različna ministrstva (npr. kadar so se ministrstva »delila« ali ukinjala), se nakazila iz preteklih let prikazujejo pod (trenutnim) imenom ministrstva, ki to področje pokriva. Določeni organi v sestavi ministrstev so v omenjenem registru vodeni pod imenom ministrstev, ki takrat niso več obstajala (npr. sredstva, nakazana s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor so zajemala nakazila Geodetske uprave, čeprav je šlo za organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo).

Podatki v obeh tabelah so na voljo za zadnja štiri leta in za leto 2009 kot za izhodiščno leto. Celotni podatki so objavljeni ločeno v posebnih analizah.

 

Obseg javnega financiranja nevladnih organizacij po ministrstvih v 2009 in 2016 – 2019 v EUR

 

NAKAZILA V 2009

NAKAZILA V 2016

NAKAZILA V 2017

nakazila v 2018

nakazila v 2019

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2003-2012); Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2012-) 15.464.162,28 22.593.036,77 24.477.430,22 27.415.595,09 52.770.867,03

Ministrstvo za finance
172.460,89 15.626,13  16.675,98 539.093,02 102.065,37
Ministrstvo za gospodarstvo (2003-2012); Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2012-) 969.059,35 450.030,65  1.162.802,33 1.868.107,95 2.100.193,38
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (2012-2014) 333.774,72 /  / / /
Ministrstvo za infrastrukturo (2014-) 41.847,12 207.926,78  379.032,12 577.945,41 114.826,15
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2012-2013); Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2013-) 1.260.810,73 31.868.916,86  36.303.321,25 41.676.602,53 40.182.166,97
Ministrstvo za javno upravo (2004-2012, 2014-) 2.097.820,95 1.572.486,39  1.834.608,74 4.836.221,78 6.448.730,06
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (2012-2014) 117.983,59    /   /
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2003-2012, 2014-) 1.213.929,62 1.874.867,71 1.883.157,71 2.682.086,09 3.064.041,28
Ministrstvo za kulturo (2003-2012, 2013-) 8.051.069,46 5.771.805,28 6.251.352,37 6.440.295,11 7.717.068,18
Ministrstvo za notranje zadeve (2003-2013, 2014-); Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (2013-2014) 276.983,56 464.263,51 767.915,76 219.772,84 412.373,72

Ministrstvo za obrambo
6.690.008,53 7.745.282,58 7.597.035,87 8.093.812,02 9.070.437,67
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (2003-2004); Ministrstvo za okolje in prostor (2004-2012, 2014-) 892.295,18 873.520,85 933.145,42 750.594,63 1.523.569,11
Ministrstvo za pravosodje (2003-2012, 2013-), Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (2012-2013) 217.907,22  259.109,38 70.804,74 86.917,57 123.716,74
Ministrstvo za zdravje 664.357,09 840.082,92 3.031.392,34 4.047.223,39 5.104.445,24
Ministrstvo za zunanje zadeve 766.317,21 628.690,25 552.014,72 681.102,98 755.837,19
skupaj 78.367.362,86 75.165.646,06 85.260.689,57 99.915.370,41 129.490.338,09
 

Največ sredstev je v letu 2019 nevladnim organizacijam namenilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer kar 40,75 % vseh sredstev, ki smo jih nevladne organizacije pridobile od ministrstev. Sledita Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z 31,03 % in Ministrstvo za obrambo s 7 % vseh sredstev.

 

Število različnih nevladnih organizacij, ki so prejemniki javnih sredstev po ministrstvih v 2009 in 2016 – 2019

 

ŠT. NVO V 2009

ŠT. NVO V 2016

ŠT. NVO V 2017

št. nvo v 2018

št. nvo v 2019

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2003-2012); Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2012-) 274 207 219 238 269
Ministrstvo za finance 42 12 20 22 20
Ministrstvo za gospodarstvo (2003-2012); Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2012-) 40 33 79 102 79
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (2012-2014) 47 32 36 2 41
Ministrstvo za infrastrukturo (2014-) 11 / / 44 /
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2012-2013); Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2013-) 152 414 400 417 413

Ministrstvo za javno upravo (2004-2012, 2014-)

48 41 49 108 134

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (2012-2014)
54 / / 147 /
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2003-2012, 2014-) 30 165 173 56 260
Ministrstvo za kulturo (2003-2012, 2013-) 356 308 274 262 291
Ministrstvo za notranje zadeve (2003-2013, 2014-); Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (2013-2014) 104 93 86 73 82
Ministrstvo za obrambo 804 747 787 851 916
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (2003-2004); Ministrstvo za okolje in prostor (2004-2012, 2014-) 52 72 80 80 82
Ministrstvo za pravosodje (2003-2012, 2013-), Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (2012-2013) 79 43 40 83 141
Ministrstvo za zdravje 65 79 98 100 107
Ministrstvo za zunanje zadeve 41 28 40 34 35
 

Največ nevladniških prejemnikov javnih sredstev najdemo pri Ministrstvu za obrambo (to je financiralo 916 nevladnih organizacij), Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (413 nevladnih organizacij) in Ministrstvu za kulturo (291 nevladnih organizacij).

Skupaj je lani javna sredstva s strani ministerstev prejelo 2342 posameznih nevladnih organizacij, kar predstavlja zgolj 8,14 % vseh aktivnih nevladnih organizacij.

 

Vir: KPKAJPESMNZ