javno financiranje s strani ministrstev

Imena ministrstev, ki so izplačevala javna sredstva, temeljijo na podatkih Registra proračunskih uporabnikov, ki vsebuje večinoma samo aktualna imena proračunskih uporabnikov. Če je določeno področje v preteklosti sodilo pod različna ministrstva (npr. kadar so se ministrstva »delila« ali ukinjala), se nakazila iz preteklih let prikazujejo pod (trenutnim) imenom ministrstva, ki to področje pokriva. Določeni organi v sestavi ministrstev so v omenjenem registru vodili pod imenom ministrstev, ki takrat niso več obstajala (npr. sredstva, nakazana s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor so zajemala nakazila Geodetske uprave, čeprav je šlo za organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo).

Podatki v obeh tabelah so na voljo za zadnja štiri leta in za leto 2009 kot za izhodiščno leto. Celotni podatki so objavljeni ločeno v posebnih analizah.

 

Obseg javnega financiranja nevladnih organizacij po ministrstvih v 2009 in 2014 – 2017 v EUR

 

NAKAZILA V 2009

NAKAZILA V 2014

NAKAZILA V 2015

NAKAZILA V 2016

NAKAZILA V 2017

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2003-2012); Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2012-)

15.464.162,28

19.236.337,23

20.645.211,47

22.593.036,77

24.477.430,22

Ministrstvo za finance

172.460,89

56.706,05

117.747,74

15.626,13

16.675,98

Ministrstvo za gospodarstvo (2003-2012); Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2012-)

969.059,35

499.154,03

71.885,72

450.030,65

1.162.802,33

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (2012-2014)

333.774,72

142.544,76

149.345,60

/

/

Ministrstvo za infrastrukturo (2014-)

41.847,12

42.881,73

704,00

 207.926,78

379.032,12

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2012-2013); Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2013-)

1.260.810,73

33.963.717,18

30.571.105,69

31.868.916,86

36.303.321,25

Ministrstvo za javno upravo (2004-2012, 2014-)

2.097.820,95

/

1.608.926,32

1.572.486,39

1.834.608,74

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (2012-2014)

117.983,59

2.393.693,29

2.315.332,23

 

/

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2003-2012, 2014-),

1.213.929,62

1.460.329,36

866.702,16

1.874.867,71

1.883.157,71

Ministrstvo za kulturo (2003-2012, 2013-)

8.051.069,46

8.482.953,12

6.905.207,43

5.771.805,28

6.251.352,37

Ministrstvo za notranje zadeve (2003-2013, 2014-); Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (2013-2014)

276.983,56

2.776.326,27

647.869,98

464.263,51

767.915,76

Ministrstvo za obrambo

6.690.008,53

7.547.832,44

7.467.330,77

7.745.282,58

7.597.035,87

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (2003-2004); Ministrstvo za okolje in prostor (2004-2012, 2014-)

892.295,18

 /

784.941,62

873.520,85

933.145,42

Ministrstvo za pravosodje (2003-2012, 2013-), Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (2012-2013)

217.907,22

161.442,30

72.092,93

259.109,38

70.804,74

Ministrstvo za zdravje

664.357,09

1.581.267,71

590.304,69

840.082,92

3.031.392,34

Ministrstvo za zunanje zadeve

766.317,21

505.654,43

720.859,13

628.690,25

552.014,72

 

skupaj

78.367.362,86

78.850.839,90

73.535.567,48

75.165.646,06

85.260.689,57

Največ sredstev je v letu 2017 nevladnim organizacijam namenilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in sicer kar 42,58 % vseh sredstev, ki smo jih nevladne organizacije pridobile od ministrstev. Sledita Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve z 28,71 % in Ministrstvo za obrambo z 8,91 % vseh sredstev.

 

Število različnih nevladnih organizacij, ki so prejemniki javnih sredstev po ministrstvih v 2009 in 2014 – 2017

 

ŠT. NVO V 2009

ŠT. NVO V 2014

ŠT. NVO V 2015

ŠTEVILO NVO V 2016

ŠTEVILO NVO V 2017

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2003-2012); Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2012-)

274

170

197

207

219

Ministrstvo za finance

42

59

20

12

20

Ministrstvo za gospodarstvo (2003-2012); Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2012-)

40

55

18

33

79

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (2012-2014)

47

26

25

32

36

Ministrstvo za infrastrukturo (2014-)

11

8

3

 /

/

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2012-2013); Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2013-)

152

398

385

414

400

Ministrstvo za javno upravo (2004-2012, 2014-)

48

 /

44

41

49

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (2012-2014)

54

164

132

 /

/

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2003-2012, 2014-),

30

51

42

165

173

Ministrstvo za kulturo (2003-2012, 2013-)

356

282

285

308

274

Ministrstvo za notranje zadeve (2003-2013, 2014-); Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (2013-2014)

104

144

86

93

86

Ministrstvo za obrambo

804

639

687

747

787

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (2003-2004); Ministrstvo za okolje in prostor (2004-2012, 2014-)

52

 /

63

72

80

Ministrstvo za pravosodje (2003-2012, 2013-), Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (2012-2013)

79

36

40

43

40

Ministrstvo za zdravje

65

82

90

79

98

Ministrstvo za zunanje zadeve

41

30

23

28

40

Največ nevladniških prejemnikov javnih sredstev najdemo pri Ministrstvu za obrambo (to je financiralo 787 nevladnih organizacij), Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (400 nevladnih organizacij) in Ministrstvu za kulturo (274 nevladnih organizacij).

 

Vir: KPKAJPESMNZ