javno financiranje s strani ministrstev

Imena ministrstev, ki so izplačevala javna sredstva, temeljijo na podatkih Registra proračunskih uporabnikov, ki vsebuje večinoma samo aktualna imena proračunskih uporabnikov. Če je določeno področje v preteklosti sodilo pod različna ministrstva (npr. kadar so se ministrstva »delila« ali ukinjala), se nakazila iz preteklih let prikazujejo pod (trenutnim) imenom ministrstva, ki to področje pokriva. Določeni organi v sestavi ministrstev so v omenjenem registru vodili pod imenom ministrstev, ki takrat niso več obstajala (npr. sredstva, nakazana s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor so zajemala nakazila Geodetske uprave, čeprav je šlo za organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo).

Podatki v obeh tabelah so na voljo za zadnja štiri leta in za leto 2009 kot za izhodiščno leto. Celotni podatki so objavljeni ločeno v posebnih analizah.

 

Obseg javnega financiranja nevladnih organizacij po ministrstvih v 2009 in 2015 – 2018 v EUR

 

NAKAZILA V 2009

NAKAZILA V 2015

NAKAZILA V 2016

NAKAZILA V 2017

nakazila v 2018

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2003-2012); Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2012-) 15.464.162,28 20.645.211,47 22.593.036,77 24.477.430,22 27.415.595,09

Ministrstvo za finance
172.460,89 117.747,74 15.626,13  16.675,98 539.093,02
Ministrstvo za gospodarstvo (2003-2012); Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2012-) 969.059,35 71.885,72 450.030,65  1.162.802,33 1.868.107,95
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (2012-2014) 333.774,72 149.345,60 /  / /
Ministrstvo za infrastrukturo (2014-) 41.847,12 704,00 207.926,78  379.032,12 577.945,41
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2012-2013); Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2013-) 1.260.810,73 30.571.105,69 31.868.916,86  36.303.321,25 41.676.602,53
Ministrstvo za javno upravo (2004-2012, 2014-) 2.097.820,95 1.608.926,32 1.572.486,39  1.834.608,74 4.836.221,78
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (2012-2014) 117.983,59 2.315.332,23    /  
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2003-2012, 2014-) 1.213.929,62 866.702,16 1.874.867,71 1.883.157,71 2.682.086,09
Ministrstvo za kulturo (2003-2012, 2013-) 8.051.069,46 6.905.207,43 5.771.805,28 6.251.352,37 6.440.295,11
Ministrstvo za notranje zadeve (2003-2013, 2014-); Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (2013-2014) 276.983,56 647.869,98 464.263,51 767.915,76 219.772,84

Ministrstvo za obrambo
6.690.008,53 7.467.330,77 7.745.282,58 7.597.035,87 8.093.812,02
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (2003-2004); Ministrstvo za okolje in prostor (2004-2012, 2014-) 892.295,18 784.941,62 873.520,85 933.145,42 750.594,63
Ministrstvo za pravosodje (2003-2012, 2013-), Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (2012-2013) 217.907,22  72.092,93  259.109,38 70.804,74 86.917,57
Ministrstvo za zdravje 664.357,09 590.304,69 840.082,92 3.031.392,34 4.047.223,39
Ministrstvo za zunanje zadeve 766.317,21 720.859,13 628.690,25 552.014,72 681.102,98
skupaj 78.367.362,86 73.535.567,48 75.165.646,06 85.260.689,57 99.915.370,41
 

Največ sredstev je v letu 2018 nevladnim organizacijam namenilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in sicer kar 41,71 % vseh sredstev, ki smo jih nevladne organizacije pridobile od ministrstev. Sledita Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve z 27,44 % in Ministrstvo za obrambo z 8,10 % vseh sredstev.

 

Število različnih nevladnih organizacij, ki so prejemniki javnih sredstev po ministrstvih v 2009 in 2015 – 2018

 

ŠT. NVO V 2009

ŠT. NVO V 2015

ŠT. NVO V 2016

ŠT. NVO V 2017

št. nvo v 2018

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2003-2012); Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2012-) 274 197 207 219 238
Ministrstvo za finance 42 20 12 20 22
Ministrstvo za gospodarstvo (2003-2012); Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2012-) 40 18 33 79 102
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (2012-2014) 47 25 32 36 2
Ministrstvo za infrastrukturo (2014-) 11 3 / / 44
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2012-2013); Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2013-) 152 385 414 400 417

Ministrstvo za javno upravo (2004-2012, 2014-)

48 44 41 49 108

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (2012-2014)
54 132 / / 147
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2003-2012, 2014-) 30 42 165 173 56
Ministrstvo za kulturo (2003-2012, 2013-) 356 285 308 274 262
Ministrstvo za notranje zadeve (2003-2013, 2014-); Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (2013-2014) 104 86 93 86 73
Ministrstvo za obrambo 804 687 747 787 851
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (2003-2004); Ministrstvo za okolje in prostor (2004-2012, 2014-) 52 63 72 80 80
Ministrstvo za pravosodje (2003-2012, 2013-), Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (2012-2013) 79 40 43 40 83
Ministrstvo za zdravje 65 90 79 98 100
Ministrstvo za zunanje zadeve 41 23 28 40 34
 

Največ nevladniških prejemnikov javnih sredstev najdemo pri Ministrstvu za obrambo (to je financiralo 851 nevladnih organizacij), Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (417 nevladnih organizacij) in Ministrstvu za kulturo (262 nevladnih organizacij).

 

Vir: KPKAJPESMNZ