javno financiranje s strani ministrstev

Imena ministrstev, ki so izplačevala javna sredstva, temeljijo na podatkih Registra proračunskih uporabnikov, ki vsebuje večinoma samo aktualna imena proračunskih uporabnikov. Če je določeno področje v preteklosti sodilo pod različna ministrstva (npr. kadar so se ministrstva »delila« ali ukinjala), se nakazila iz preteklih let prikazujejo pod (trenutnim) imenom ministrstva, ki to področje pokriva. Določeni organi v sestavi ministrstev se v omenjenem registru še vedno vodijo pod imenom ministrstev, ki ne obstajajo več (npr. sredstva, nakazna s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor, zajemajo nakazila Geodetske uprave, čeprav gre za organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo).

Podatki v obeh tabelah so na voljo za zadnja štiri leta in za leto 2009 kot za izhodiščno leto. Celotni podatki so objavljeni ločeno v posebnih analizah.

 

Obseg javnega financiranja nevladnih organizacij po ministrstvih v 2009 in 2013 – 2016 v EUR

  nakazila v 2009 nakazila v 2013 nakazila v 2014 nakazila v 2015 nakazila v 2016
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2003-2012); Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2012-) 15.464.162,28 20.123.103,69 19.236.337,23 20.645.211,47 22.593.036,77
Ministrstvo za finance 172.460,89 39.039,92 56.706,05 117.747,74 15.626,13
Ministrstvo za gospodarstvo (2003-2012); Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2012-) 969.059,35 1.030.272,70 499.154,03 71.885,72 450.030,65
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (2012-2014) 333.774,72 138.279,77 142.544,76 149.345,60 207.926,78
Ministrstvo za infrastrukturo (2014-) 41.847,12 82.217,89 42.881,73 704,00  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2012-2013); Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2013-) 1.260.810,73 44.672.878,02 33.963.717,18 30.571.105,69 31.868.916,86
Ministrstvo za javno upravo (2004-2012, 2014-) 2.097.820,95 / / 1.608.926,32 1.572.486,39
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (2012-2014) 117.983,59 3.167.702,22 2.393.693,29 2.315.332,23  
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2003-2012, 2014-), 1.213.929,62 1.290.422,08 1.460.329,36 866.702,16 1.874.867,71
Ministrstvo za kulturo (2003-2012, 2013-) 8.051.069,46 4.086.283,11 8.482.953,12 6.905.207,43 5.771.805,28
Ministrstvo za notranje zadeve (2003-2013, 2014-); Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (2013-2014) 276.983,56 2.232.453,13 2.776.326,27 647.869,98 464.263,51
Ministrstvo za obrambo 6.690.008,53 5.401.298,47 7.547.832,44 7.467.330,77 7.745.282,58
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (2003-2004); Ministrstvo za okolje in prostor (2004-2012, 2014-) 892.295,18 22.953,08  / 784.941,62 873.520,85
Ministrstvo za pravosodje (2003-2012, 2013-), Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (2012-2013) 217.907,22 1.006.364,94 161.442,30 72.092,93 259.109,38
Ministrstvo za promet (2003-2012) 85.419,32  /  / /  /
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (2003-2004); Ministrstvo za šolstvo in šport (2004-2012) 32.580.248,45  /  /  /  /
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (2004-2012) 6.458.839,59 5.441,87  /  /  /
Ministrstvo za zdravje 664.357,09 573.342,57 1.581.267,71 590.304,69 840.082,92
Ministrstvo za zunanje zadeve 766.317,21 498.142,46 505.654,43 720.859,13 628.690,25
skupaj 78.367.362,86 84.370.195,92 78.850.839,9 73.535.567,48 75.165.646,06

Največ sredstev je v letu 2016 nevladnim organizacijam namenilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in sicer kar 42,40 % vseh sredstev, ki smo jih nevladne organizacije pridobile od ministrstev. Sledita Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve z 30,06 % in Ministrstvo za obrambo z 10,30 % vseh sredstev.

 

Število različnih nevladnih organizacij, ki so prejemniki javnih sredstev po ministrstvih v 2009 in 2013 – 2016

  št. NVO v 2009 št. NVO v 2013 št. NVO v 2014 št. NVO v 2015 število NVO v 2016
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2003-2012); Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2012-) 274 166 170 197 207
Ministrstvo za finance 42 28 59 20 12
Ministrstvo za gospodarstvo (2003-2012); Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2012-) 40 88 55 18 33
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (2012-2014) 47 29 26 25 32
Ministrstvo za infrastrukturo (2014-) 11 8 8 3  /
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2012-2013); Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2013-) 152 522 398 385 414
Ministrstvo za javno upravo (2004-2012, 2014-) 48  /  / 44 41
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (2012-2014) 54 175 164 132  /
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2003-2012, 2014-), 30 46 51 42 165
Ministrstvo za kulturo (2003-2012, 2013-) 356 264 282 285 308
Ministrstvo za notranje zadeve (2003-2013, 2014-); Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (2013-2014) 104 111 144 86 93
Ministrstvo za obrambo 804 629 639 687 747
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (2003-2004); Ministrstvo za okolje in prostor (2004-2012, 2014-) 52 1  / 63 72
Ministrstvo za pravosodje (2003-2012, 2013-), Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (2012-2013) 79 85 36 40 43
Ministrstvo za promet (2003-2012) 32  /  /  /  /
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (2003-2004); Ministrstvo za šolstvo in šport (2004-2012) 412  /  /  /  /
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (2004-2012) 45 1  /  /  /
Ministrstvo za zdravje 65 82 82 90 79
Ministrstvo za zunanje zadeve 41 28 30 23 28

Največ nevladniških prejemnikov javnih sredstev najdemo pri Ministrstvu za obrambo (to je financiralo 747 nevladnih organizacij), Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (414 nevladnih organizacij) in Ministrstvu za kulturo (308 nevladnih organizacij).

 

Vir: KPKAJPESMNZ