delež zaposlenih v nvo glede na aktivno prebivalstvo

Delež zaposlenih v nevladnih organizacijah glede na aktivno prebivalstvo (2009 - 2017)

 
 

V Sloveniji je leta 2017 delež zaposlenih v nevladnih organizacijah znašal 0,82 % (7.811 zaposlenih od skupaj 947.270 aktivnih prebivalcev) in je v zadnjih letih kljub gospodarski krizi vse do 2017 rastel, ko je bil prvič enak kot prejšnje leto.  V primerjavi s tujino je ta delež še vedno izredno nizek. Po rezultatih zadnje večje mednarodne primerjalne raziskave Univerze Johns Hopkins iz leta 2013 je ta delež v svetovnem povprečju primerjanih držav 5,1 %, v državah EU pa 5,42 %.

 
Vir: AJPESSTAT