Razpisujemo postopek izbora enega predstavnika nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu področju varstva okolja, v Odbor za spremljanje uresničevanja Strategije razvoja dejavnosti na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2014-2035 (»Zero Waste (nič odpadkov)« načrta). Rok za prijavo kandidatov in upravičencev je 3. 1. 2017 do 13. ure.

Mestna občina Ljubljana je sprejela Strategijo razvoja dejavnosti na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2014-2035 (Zero Waste načrt), katere cilj je ustvariti stabilno in varno okolje, ki spodbuja trajnostni razvoj, stremi k ozelenitvi vseh gospodarskih dejavnosti, krepi socialno kohezijo in vzgaja odgovorne potrošnike. Izhodišča strategije (Zero Waste načrta) v Mestni občini Ljubljana so zmanjšanje uporabe primarnih virov, preprečevanje nastajanja odpadkov na izvoru, ponovna uporaba in zagotavljanje zaprtih zank recikliranja za čim večji del materialnih tokov.
 

Strategija določa tudi sestavo in naloge Odbora za spremljanje uresničevanja Strategije (Zero Waste Načrt). Naloga odbora je, da spremlja uresničevanje strategije, odkriva težave in predlaga rešitve ter sodeluje pri posodobitvi načrta in drugih aktov v luči razvoja dosežkov in na novo sprejete zakonodaje na občinski, nacionalni in mednarodni ravni. Eden od članov Odbora mora prihajati iz vrst nevladnih organizacij, ki se zavzemajo za izvajanje dobrih praks na področju ravnanja z odpadki.

Predstavnik nevladnih organizacij mora prihajati iz NVO, ki imajo status, da delujejo v javnem interesu na področju varstva okolja, in mora imeti znanja s področja politik, tehnik ter dobrih praks pri ravnanju z odpadki ter v krožnem gospodarstvu.
 

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.


Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije, ki imajo status nevladne organizacije, ki na področju varstva okolja v Republiki Sloveniji deluje v javnem interesu, najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse omenjene nevladne organizacije s statusom v javnem interesu, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

 

Temeljni pogoj za sodelovanje je, da gre za nevladno organizacijo, ki ima na podlagi Zakona o varstvu okolja – ZVO pridobljen status nevladne organizacije, ki na področju varstva okolja v Republiki Sloveniji deluje v javnem interesu.
 
V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije s statusom v javnem interesu na področju varstva okolja, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.


Zaradi roka za imenovanje po pozivu naročnika so roki za izvedbo postopka nekoliko skrajšani.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

12. 12. 2016 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
3. 1. 2017 do 13:00- rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
3. 1. 2017 ob 14:00- seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav
6. 1. 2017 do 12:00 - rok za dopolnitev prijav
6. 1. 2017 - objava seznama kandidatov in upravičencev
10. 1. 2017 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
10. 1. 2017 - začetek volitev (pogojno)
13. 1. 2017 ob 12:00 - zaključek volitev (pogojno)
13. 1. 2017 ob 13:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, ki imajo status v javnem interesu na področju varstva okolja, da sodelujete v postopku izbora.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.


Prijave pošljite:

  • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
  • po faxu na številko: 01/542 14 24 ali
  • po elektronski pošti na: monika.kostanjevec@cnvos.si

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 3. 1. 2017 do 13.00.

 

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.