Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v delovni skupini za Strateški razvoj centrov za socialno delo in naslavljanje težav na področju CSD. Za predstavnico je imenovana Tanja Hrovat Svetičič.

Do roka, določenega v pozivu, je prispelo 24 popolnih prijavnic upravičenih organizacij za sodelovanje v postopku in 8 kandidatur. Nevladne organizacije so predlagale svoje predstavnike, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Dne 11. 4. 2023 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri med kandidati ni prišlo do imenovanja s soglasjem, zato so se izvedle volitve. Na volitvah je najvišje število glasov prejela Tanja Horvat Svetičič, ki je bila imenovana za predstavnico NVO.

Delo imenovane predstavnice NVO delovni skupini za Strateški razvoj centrov za socialno delo in naslavljanje težav na področju CSD in njene kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

Sklep o imenovanju