Razpisujemo postopek izbora enega predstavnika oziroma predstavnice (v nadaljevanju: predstavnik) nevladnih organizacij v delovni skupini za Strateški razvoj centrov za socialno delo in naslavljanje težav na področju dela CSD (v nadaljevanju: delovna skupina). Rok za prijavo je 28. 3. 2023 do 15:00. Delovno skupino ustanavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

Kandidati za predstavnika NVO v delovni skupini morajo izkazovati izkušnje z neposrednim delom z ranljivimi skupinami ter z neposrednim strokovnim delom z ljudmi v organizacijah in na terenu.

V postopku lahko sodelujejo nevladne organizacije, ki izkažejo delovanje na področju socialnega varstva in dela z ranljivimi skupinami. NVO o izpolnjevanju pogojev podajo izjavo.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij poteka tako, da organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo nevladne organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

  • 13. 3. 2023 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
  • 28. 3. 2023 do 15:00 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
  • 3. 4. 2023 do 10:00- rok za dopolnitev prijav
  • 3. 4. 2023 ob 14:00 - seja komisije za pregled prijav
  • 3. 4. 2023 - objava seznama upravičencev in kandidatov
  • 11. 4. 2023 ob 12:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
  • 11. 4. 2023 - začetek volitev (pogojno)
  • 14. 4. 2023 ob 15:00 - zaključek volitev (pogojno)
  • 17. 4. 2023ob 10:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference.

NVO, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere izhajajo kandidatove izkušnje na področju dela z različnimi ranljivimi skupinami, z neposrednim delom z ljudmi v organizacijah in na terenu. Zaželeno je tudi, da kandidati izkažejo neposredne izkušnje s sodelovanjem s CSD.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene nevladne organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

Prijava mora prispeti na enega izmed zgornjih naslovov najkasneje do 28. 3. 2023 do 15:00.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti misa.korosec@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, ki delujete na področju socialnega varstva, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka in imenovanju začasne predstavnice Poziv NVO