Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij in namestnika v Nacionalni odbor za transnacionalne programe ter medregionalna programa Interreg Europe in Interact v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja 2014-2020. Za predstavnika je imenovan Bojan Vogrinčič, za namestnico pa Veronika Vodlan.

Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij in namestnika v Nacionalni odbor za transnacionalne programe ter medregionalna programa Interreg Europe in Interact v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja 2014-2020.

V roku za prijavo upravičencev in kandidatov so prispele štiri popolne prijave za upravičence, to je organizacije, ki so se prijavile kot organizacije z glasovalno pravico. Nevladne organizacije so predlagale sledeča kandidata:

  • Žiga Štajnbaher (predlagatelj: Združenje EPEKA, so. p.)
  • Bojan Vogrinčič (predlagatelj: Lokalna razvojna fundacija za Pomurje)

Dne 27. 10. 2016 je kandidat Žiga Štajnbaher sporočil CNVOS, da umika kandidaturo, zato javna predstavitev ni bila izvedena, prav tako pa tudi ne volitve, saj je bil za predstavnika avtomatično imenovan edini preostali kandidat, to je Bojan Vogrinčič.

Ker je bilo potrebno v predmetnem Nacionalnem odboru zagotoviti tudi namestnika predstavnika NVO in ker NVO v postopku izbora niso predlagale nobenega drugega kandidata, je CNVOS z namenom, da se zagotovi predstavništvo NVO v tem telesu, za namestnico imenoval Veroniko Vodlan, ki izpolnjuje vse pogoje za članstvo v Nacionalnem odboru, ki jih zahteva naročnik.