Zaključen je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Odboru za podelitev nagrade Rada Smerduja. Za predstavnico nevladnih organizacij je bila imenovana Katarina Bervar Sternad.

Nagrada Rada Smerduja je nagrada Republike Slovenije na področju ohranjanja narave, ki se podeljuje za najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju stroke na področju ohranjanja narave in k ohranjanju narave. V postopku izbora predstavnika nevladnih organizacij v Odboru za podelitev nagrade Rada Smerduja sta do roka, navedenega v pozivu, prispeli ena popolna prijavnica upravičene organizacije in ena popolna kandidatura. 

Ker je bil namen postopka izbor enega predstavnika in namestnika predstavnika, je bila predlagana kandidatka avtomatično izbrana za predstavnico. Namestnika predstavnice se v postopku ni imenovalo.

 

Delo imenovane predstavnice NVO v Odboru za podelitev nagrade Rada Smerduja in njene kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

Sklep o imenovanju (popravek z dne 12. 10. 2023 - spremenjen e-naslov predstavnice)