Razpisujemo postopek izbora enega predstavnika oziroma predstavnice NVO (v nadaljevanju predstavnik) in namestnika oziroma namestnice predstavnika NVO (v nadaljevanju namestnik) v Odboru za podelitev nagrade Rada Smerduja (v nadaljevanju: Odbor). Rok za prijavo je 29. 9. 2023 do 15.00.

Predstavnik NVO in njegov namestnik bosta imenovana za mandatno obdobje 2023 – 2027. Člani Odbora delujejo častno (brezplačno), upravičeni pa so do povračila stroškov prevoza na lokacijo zasedanja Odbora.

Odbor bodo sestavljali:

 • dva predstavnika Ministrstva za naravne vire in prostor,
 • en predstavnik Zavod RS za varstvo narave,
 • en predstavnik Skupnosti naravnih parkov Slovenije,
 • en predstavnik Ministrstva za kulturo,
 • en predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • en predstavnik Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport,
 • en predstavnik Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete,
 • en predstavnik NVO.

Skupino bo vodil direktor, pristojen za področje ohranjanja narave (MNVP).

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku izbora predstavnika NVO in njegovega namestnika so nevladne organizacije, ki delujejo na področju narave.

Zaželjeno je, da kandidati za predstavnika NVO izkazujejo izkušnje s področja ohranjanja narave.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju narave, poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na področju narave in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 • 18. 9. 2023 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 29. 9. 2023 do 15:00 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 • 4. 10. 2023 do 15:00 – rok za dopolnitev prijav
 • 5. 10. 2023 ob 10:00 – seja komisije za pregled prijav
 • 5. 10. 2023 – objava seznama upravičencev in kandidatov
 • 13. 10. 2023 ob 12:00 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 13. 10. 2023 – začetek volitev (pogojno)
 • 18. 10. 2023 do 15:00 – zaključek volitev (pogojno)
 • 19. 10. 2023 ob 10:00 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Nekateri roki so zaradi potrebe po hitri izvedbi postopka izjemoma krajši.

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, ki naj vsebuje predvsem njegove dosedanje izkušnje s področja ohranjanja narave.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

Prijava mora na enega od zgornjih naslovov prispeti najkasneje do 29. 9. 2023 do 15:00.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti misa.korosec@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka Poziv NVO