Zaključil se je postopek izbora predstavnikov romskih organizacij v Nacionalno koordinacijsko skupino za sodelovanje pri pripravi nacionalnega izvedbenega načrta nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2013–2020.

Na javni predstavitvi kandidatov, ki je potekala 9. 7. 2013, je med prisotnima kandidatoma prišlo do imenovanja s soglasjem in sicer je bil za predstvnika romskih organizacij imenovan:

  • Darko Rudaš

Za namestnika predstavnika je bil imenovan:

  • Haris Tahirović