Pričel se je postopek izbora enega predstavnika romskih organizacij v koordinacijsko skupino za pripravo izvedbenega načrta nacionalnega programa socialnega varstva. Rok za prijave je 1. 7. 2013.

Ljubljana, 21. 6. 2013 - V CNVOS smo s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejeli naročilo postopka izbora enega predstavnika romskih organizacij v Nacionalno koordinacijsko skupino za sodelovanje pri pripravi nacionalnega izvedbenega načrta Nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2013–2020.


Osrednje naloge omenjene koordinacijske skupine so sodelovaje pri pripravi nacionalnega izvedbenega načrta za Nacionalni programa socialnega varstva za obdobje 2013–2020, usklajevanje nacionalnega izvedbenega načrta in spremljanje njegovega izvajanja.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Kako poteka postopek?
Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da romske organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse romske organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (se prijavile kot volivci).

Temeljni pogoj za sodelovanje je, da gre za organizacijo, ki združuje ali deluje na področju Romov.

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo romske organizacije, ki so predlagale svoje kandidate ali so pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Od kandidatov za predstavnike, ki jih predlagajo romske organizacije se sicer pričakuje poznavanje področja socialne varnosti.

Ker bo delo Nacionalne koordinacijske skupine potekalo v poletnih mesecih in se želi zagotoviti čim prejšnjo prisotnost predstavnika romskih organizacij so nekateri roki. glede na določbe Poslovnika za postopek izbora predstavnikov. nekoliko skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

21. 6. 2013 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
1. 7. 2013 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
2. 7. 2013 ob 14:00 - seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav
4. 7. 2013 - rok za dopolnitev prijav
5. 7. 2013 - objava seznama predlaganih kandidatov
9. 7. 2013 ob 14:00 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
9. 7. 2013 - začetek volitev (pogojno)
12. 7. 2013 - zaključek volitev (pogojno)
16. 7. 2013 ob 14:00- seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Vabimo vse zainteresirane romske organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

Romska organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika romske organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite
• po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
• po faxu na številko: 01/542 14 24 ali
• po elektronski pošti na: matej@cnvos.si

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 1. 7. 2013 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti matej@cnvos.si.

Sklep o začetku postopka

Poziv romskim organizacijam

Prijavnica