Zaključil se je postopek izbora enega predstavnika v Podnebni svet. Za predstavnika nevladnih organizacij je bil imenovan dr. Jonas Sonnenschein.

V postopku izbora predstavnika nevladnih organizacij sta do roka, navedenega v pozivu, prispeli dve popolni prijavnici upravičenih organizacij in ena popolna kandidatura.

Ker je prispela le ena kandidatura, je kandidat dr. Jonas Sonnenschein postal predstavnik NVO v Podnebnem svetu.

Delo imenovanih predstavnikov NVO v Podnebnem svetu in njihove kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

Sklep o imenovanju