Zaključil se je postopek izbora predstavnika okoljevarstvenih nevladnih organizacij v Odbor za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Za predstavnika je bil izbran dr. Jonas Sonnenschein.

V postopku izbora predstavnika okoljevarstvenih nevladnih organizacij je do roka, navedenega v pozivu, prispelo 12 vlog, in sicer en popoln predlog za kandidaturo in deset popolnih izjav podpore. Ena izjava podpore je bila nepopolna.

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj je kot kandidata za predstavnika okoljevarstvenih nevladnih organizacij predlagala dr. Jonasa Sonnenscheina. Njegovo kandidaturo je podprlo 10 upravičenih organizacij. Ker je predlagani kandidat izpolnjeval vse pogoje, je bil izbran kot predstavnik okoljevarstvenih organizacij.

Delo izbranega predstavnika v Odboru za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in njegove kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

Sklep o imenovanju