Zaključil se je postopek izbora predstavnika ali predstavnice NVO v Komisiji za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo. Za predstavnico je bila imenovana Anka Pintar.  

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispela ena prijava upravičene organizacije za sodelovanje in ena kandidatura. Prijava in kandidatura sta bili popolni. Ker je bilo prejetih kandidatur enako število kot število predstavnikov, je na podlagi desetega odstavka 9. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij kandidatka postala predstavnica NVO. Zato je vodja postopka izdala Sklep o imenovanju, s katerim se je postopek izbora končal.

 

Sklep o imenovanju