Zaključil se je postopek izbora treh namestnikov predstavnikov nevladnih organizacij v interesni posvetovalni skupini za sodelovanje pri upravljanju velikih zveri. Za namestnike predstavnikov nevladnih organizacij so bili imenovani Tajda Trbovšek za področje zaščite živali, Tomaž Ogrin za področje okolja in Nevenka Lukić Rojšek za področje narave.

V postopku izbora so do roka, navedenega v pozivu, prispele tri popolne prijavnice upravičenih organizacij za sodelovanje in tri popolne kandidature. Kandidati so izpolnjevali vse zahtevane pogoje za namestnike predstavnikov, izkazali so izkušnje oziroma znanje s področja velikih zveri.

Ker je naročnik zaprosil za imenovanje treh namestnikov predstavnikov, enega na vsakem od omenjenih področij, prav toliko pa je bilo tudi kandidatov, so po pravilih postopka kandidati postali namestniki predstavnikov nevladnih organizacij v interesni posvetovalni skupini za sodelovanje pri upravljanju velikih zveri.

Delo imenovanih predstavnikov NVO in njihove kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

Sklep o imenovanju