Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Komisiji Vlade Republike Slovenije za droge. Za predstavnika je imenovan Matej Košir.

Do roka, določenega v pozivu, je prispelo šest popolnih prijavnic upravičenih organizacij za sodelovanje v postopku in dve kandidaturi. Nevladne organizacije so predlagale svoje predstavnike, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

12. januarja 2024 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri med njima ni prišlo do imenovanja s soglasjem, zato so se izvedle volitve. Na volitvah je višje število glasov prejel Matej Košir, ki je bil imenovan za predstavnika NVO.

Delo imenovanega predstavnika NVO v Komisiji Vlade RS za droge in njegove kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

Sklep o imenovanju