Zaključil se je postopek izbora dveh predstavnikov NVO v delovno skupino za pripravo sprememb in dopolnitev Družinskega zakonika. Za predstavnici sta imenovani Vlasta Nussdorfer in doc. dr. Jasna Podreka.

Do roka, določenega v pozivu, je prispelo 15 popolnih prijavnic upravičenih organizacij za sodelovanje v postopku na različnih področjih in 6 kandidatur. Nevladne organizacije so predlagale svoje predstavnike, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Dne 17. 5. 2023 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri med kandidati ni prišlo do imenovanja s soglasjem, zato so se izvedle volitve. Na volitvah sta najvišje število glasov po področjih prejeli Vlasta Nussdorfer in doc. dr. Jasna Podreka, ki sta bili imenovani za predstavnici nevladnih organizacij v delovni skupini za pripravo sprememb in dopolnitev Družinskega zakonika.

Delo imenovanih predstavnic NVO in njuna kontaktna podatka za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

Sklep o imenovanju