Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO na področju stanovanj v Svetu ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO. Za predstavnico je bila imenovana Maša Hawlina.

V Svetu ministra za sodelovanje z nevladnimi organizacijami na Ministrstvu za okolje in prostor že sodelujejo predstavniki NVO na desetih področjih, in sicer pravno-sistemska vprašanja s področja okolja, narave in prostora, podpornega okolja za NVO s področja okolja in prostora, voda, varstvo okolja, biotska raznovrstnost, zavarovana območja, urejanje prostora, graditev, krožno gospodarstvo in na področju podnebnih sprememb.

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispelo sedem prijav upravičenih organizacij. Nevladne organizacije so predlagale svoje predstavnike, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Ker je na javni predstavitvi kandidatov, dne 15. 9. 2022, prišlo med prisotnimi kandidati do soglasnega izbora, da naj bo predstavnica nevladnih organizacij Maša Hawlina, je bila v Svet ministra neposredno imenovana kot predstavnica nevladnih organizacij Maša Hawlina.

Delo imenovane predstavnice NVO in njen kontaktni podatek za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

 

Sklep o izboru