Razpisujemo postopek izbora ene predstavnice oziroma predstavnika (v nadaljevanju: predstavnik) nevladnih organizacij na področju stanovanj v Svet ministra za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Rok za prijavo je sreda, 7. 9. 2022, do 15.00.

V Svetu ministra za sodelovanje z nevladnimi organizacijami na Ministrstvu za okolje in prostor že sodelujejo predstavniki NVO na desetih področjih, in sicer pravno-sistemska vprašanja s področja okolja, narave in prostora, podpornega okolja za NVO s področja okolja in prostora, voda, varstvo okolja, biotska raznovrstnost, zavarovana območja, urejanje prostora, graditev, krožno gospodarstvo in na področju podnebnih sprememb. Za namen razširitve sveta razpisujemo postopek izbora še za enega predstavnika NVO za področje stanovanj.

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki delujejo na področju stanovanj.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja in prostora, poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na delujejo področju stanovanj in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere je razvidno njegovo poznavanje področja stanovanj.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

  • 24. 8. 2022 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
  • 7. 9. 2022 do 15.00 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
  • 12. 9. 2022 do 15.00– rok za dopolnitev prijav
  • 13. 9. 2022 ob 11.00 – seja komisije za pregled prijav
  • 13. 9. 2022 – objava seznama upravičencev in kandidatov
  • 15. 9. 2022 ob 11.00 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
  • 15. 9. 2022 – začetek volitev (pogojno)
  • 19. 9. 2022 do 15.00 – zaključek volitev (pogojno)
  • 20. 9. 2022 ob 11.00 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za nevladne organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo. 

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 7. 9. 2022 do 15.00.

Po Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).  Če želite trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa. Kandidat lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali po elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka Poziv nevladnim organizacijam