V postopku izbora predstavnika nevladnih organizacij na področju stanovanj v Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO je prispelo 7 upravičenih prijav nevladnih organizacij za sodelovanje in 25 popolnih kandidatur. Javna predstavitev kandidatov bo 15. 9. 2022 ob 11.00.

V postopku izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO se izbira enega področnega  predstavnika nevladnih organizacij, in sicer na področju stanovanj oziroma stanovanjske politike.

Nevladne organizacije so predlagale naslednje kandidate:

 • Alma Zavodnik Lamovšek (predlagatelj Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije DUPPS)
 • Blaž Habjan (predlagatelj Zavod Zora)
 • Jure Henigsman (predlagatelj Društvo arhitektov Ljubljane)
 • Maša Hawlina (predlagatelj IŠSP -Inštitut za študije stanovanj in prostora)
 • Matevž Granda (predlagatelj Z.O.P. - zavod za oblikovanje prostora) 

Javna predstavitev vseh kandidatov bo potekala v četrtek, 15. 9. 2022, ob 11. uri preko video konference.

Seznam upravičencev (nevladnih organizacij z glasovalno pravico)

 • Društvo arhitektov Ljubljane,
 • Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije DUPPS,
 • Društvo za prostorska vprašanja Maja Farol,
 • IPoP - Inštitut za politike prostora,
 • IŠSP - Inštitut za študije stanovanj in prostora,
 • O.P. - Zavod za oblikovanje prostora,
 • Zavod ZORA.