Zaključil se je postopek izbora enega predstavnika nevladnih organizacij in enega namestnika predstavnika v Svet za vključevanje tujcev. Za predstavnika nevladnih organizacij je imenovan Robert Križanič, za namestnico predstavnika pa Mirna Buić.

Zaključil se je postopek izbora enega predstavnika nevladnih organizacij in enega namestnika predstavnika v Svet za vključevanje tujcev. Do roka, navedenega v pozivu, je prispelo 11 popolnih prijavnic upravičenih organizacij za sodelovanje in 4 popolne kandidature. Ena prijava je bila nepopolna. Nevladne organizacije so predlagale svoje kandidate, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

13. 9. 2022 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri med kandidati ni prišlo do imenovanja s soglasjem, zato so bile razpisane volitve. Med kandidati je najvišje število glasov prejel Robert Križanič, ki je bil zato imenovan za predstavnika nevladnih organizacij. Ker sta dve kandidatki tudi v ponovljenem glasovanju prejeli enako število glasov, se je opravil žreb, ki je določil, da bo za namestnico predstavnika NVO v Svetu za vključevanje tujcev imenovana Mirna Buić.

Delo imenovanega predstavnika NVO in namestnice predstavnika v Svetu za vključevanje tujcev  in njune kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

 

Sklep o imenovanju