Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti občinskega redarstva pri MOL. Za predstavnika je bil imenovan Goran Forbici.

Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti občinskega redarstva pri Mestni občini Ljubljana.

Do roka navedenega v javnem pozivu je prispela samo ena prijava za sodelovanje in ena kandidatura in sicer je Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS predlagal za kandidata Gorana Forbicija.

Ker je bil namen postopka izbor enega predstavnika in je bil tudi predlagan le en kandidat za predstavnika, je bil za predstavnika nevladnih organizacij avtomatično imenovan Goran Forbici.