S Sklepom o izboru predstavnika NVO v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva v Mestni občini Kranj z dne 14. 5. 2010 je predstavnica v omenjeni Komisiji postala Maruša Strniša.