Zaključil se je postopek izbora predstavnice oziroma predstavnika in namestnice oziroma namestnika v Medresorsko strokovno komisijo za zagotavljanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito ter pravic oseb s priznano mednarodno zaščito. Za predstavnico je bila imenovana Aida Hadžiahmetović, za namestnico pa Irena Zajc.

Zaključil se je postopek izbora predstavnice oziroma predstavnika in namestnice oziroma namestnika v Medresorsko strokovno komisijo za zagotavljanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito ter pravic oseb s priznano mednarodno zaščito.

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispela ena prijava upravičene organizacije in ena kandidatura, in sicer je Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva za predstavnico predlagala kandidatko Aido Hadžiahmetović, ki je bila zato imenovana za predstavnico nevladnih organizacij.

Ker je poziv Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov predvideval tudi imenovanje namestnice oziroma namestnika predstavnice, smo s pozivom dne 11. 4. 2019 podaljšali rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev do 16. 4. 2019.

Do podaljšanega roka za prijavo sta prispeli še dve popolni prijavi upravičenih organizacij in dve kandidaturi. Nevladni organizaciji sta predlagali svoja predstavnika, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Dne 29. 4. 2019 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri je prišlo do imenovanja s soglasjem navzočih kandidatov, in sicer se za namestnico imenuje Irena Zajc.

 

Sklep o imenovanju