Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov nas je prosil za imenovanje nove predstavnice oziroma predstavnika nevladnih organizacij in namestnice oziroma namestnika v Medresorsko strokovno komisijo za zagotavljanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito ter pravic oseb s priznano mednarodno zaščito. Rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev je podaljšan do torka, 16. 4. 2019, do polnoči.

DODANO 11. 4. 2019

V predvidenem roku (do 9. aprila 2019) smo prejeli eno prijavo nevladne organizacije s kandidaturo, in sicer je Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva predlagala Aido Hadžiahmetović, ki bo zato predvidoma imenovana za predstavnico nevladnih organizacij v Medresorski strokovni komisiji.

 

Ker nismo prejeli zadostnega števila prijav za imenovanje obeh članov, tako predstavnika kot namestnika, podaljšujemo rok za prijavo upravičencev in kandidatov  do torka, 16. 4. 2019, do polnoči.

 

OBJAVLJENO DNE 25. 3. 2019

Razpisujemo postopek izbora ene predstavnice oziroma predstavnika nevladnih organizacij (v nadaljevanju predstavnik) in ene namestnice oziroma namestnika predstavnika (v nadaljevanju namestnik) v Medresorsko strokovno komisijo za zagotavljanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito ter pravic oseb s priznano mednarodno zaščito.

 

Strokovna komisija daje mnenja oziroma ugotavlja upravičenost do pravic po Zakonu o mednarodni zaščiti, in sicer do:

  • razselitve na zasebni naslov zaradi zdravstvenih ali drugih utemeljenih razlogov;
  • dodatnega obsega zdravstvenih storitev za ranljive osebe s posebnimi potrebami in druge prosilce;
  • podaljšanja obdobja nastanitve oseb s priznano mednarodno zaščito v integracijski hiši.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

 

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na področju mednarodne zaščite in bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

 

Rokovnik za izvedbo postopka (popravljen 11. 4. 2019) je sledeč:
25. 3. 2019 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
9. 4. 2019 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
15. 4. 2019 - rok za dopolnitev prijav
16. 4. 2019 - podaljšan rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
18. 4. ob 14:00 - seja komisije za pregled prijav
18. 4. 2019 - objava seznama upravičencev in kandidatov
24. 4. 2019 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
25. 4. 2019 - začetek volitev (pogojno)
30. 4. 2019 - zaključek volitev (pogojno)
6. 5. 2019 ob 11:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

 

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

 

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno navesti krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja zagotavljanja pravic prosilcev za mednarodno zaščito oziroma oseb s priznano mednarodno zaščito. Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o referencah kandidata.

 

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

 

Po novem Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav in drugih dokumentov).

 

Če želite kot NVO trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa za NVO. Kandidat NVO lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

 

Prijave pošljite:

 

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 16. 4. 2019 do polnoči.

 

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

 

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, ki delujete na področju mednarodne zaščite, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

 

Sklep o začetku postopka  Poziv nevladnim organizacijam