V postopku izbora predstavnika nevladnih organizacij in njegovega namestnika v Medresorsko strokovno komisijo za zagotavljanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito ter pravic oseb s priznano mednarodno zaščito so prispele tri popolne prijave upravičencev in tri kandidature. Ena prijava je bila prepozna, ene pa ni poslala upravičena organizacija.

V prvotnem roku za prijavo (do 9. aprila) smo prejeli eno prijavo nevladne organizacije s kandidaturo, in sicer je Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva predlagala Aido Hadžiahmetović, ki bo zato imenovana za predstavnico nevladnih organizacij v Medresorski strokovni komisiji.

V podaljšanem roku sta prispeli še dve prijavi nevladnih organizacij in dve kandidaturi za namestnika, in sicer sta bila predlagana:

 

Javna predstavitev kandidatov bo potekala v ponedeljek, 29. 4. 2019, ob 12. uri, v sejni sobi CNVOS na Povšetovi 37, Ljubljana.

Seznam upravičencev (nevladnih organizacij z glasovalno pravico):

  • Društvo izgnancev Slovenije - KO Maribor Rotovž Pesnica

  • Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur Odnos

  • Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva