Zaključil se je postopek izbora predstavnice oziroma predstavnika nevladnih organizacij, izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov v Nacionalno koordinacijsko skupino ReNPSV 2022–2030. Za predstavnika je bil imenovan Štefan Kušar.  

Do roka, določenega v javnem poziv, je prispelo 8 popolnih prijav upravičenih organizacij za sodelovanje in štiri kandidature. Nevladne organizacije so predlagale kandidate, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Dne 13. 6. 2022 je preko videokonference potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri med kandidati ni prišlo do dogovora o imenovanju predstavnika, en kandidat pa je odstopil od kandidature, zato so bile istega dne razpisane volitve.

Na volitvah je najvišje število glasov prejel Štefan Kušar, ki je bil zato imenovan za predstavnika v Nacionalno koordinacijsko skupino ReNPSV 2022–2030.

 

SKLEP o imenovanju