V postopku izbora predstavnika izvajalcev nevladnih organizacij, izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov v Nacionalno koordinacijsko skupino ReNPSV 2022–2030 je prispelo 8 pravočasnih in popolnih prijav za upravičence in 4 kandidature. Javna predstavitev kandidatov bo potekala v ponedeljek, 13. 6. 2022 ob 11.00.

V postopku izbora predstavnika/-ce izvajalcev nevladnih organizacij, izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov v Nacionalno koordinacijsko skupino ReNPSV 2022–2030  se izbira enega predstavnika.

Nevladne organizacije so v postopku izbora predstavnika/-ce NVO predlagale naslednje kandidate in kandidatke:

Bojan Kuljanac, univ.dipl.soc.del. - zaposlen v različnih socialno varstvenih programih od leta 2006. Od samega zaključka študija je začel delati na področju brezdomstva. Razvijal je nove programe na področju brezdomstva: cestni časopis, dnevni center, terensko delo, nastanitvena podpora, preprečevanje deložacij, športne in kulturne aktivnosti za brezdomne itd… Bil je strokovni vodja  več različnih socialno varstvenih programov. Od leta 2012 je odgovorna oseba društva (predsednik) in strokovni vodja socialno varstvenega programa. Od leta 2021je izvršni direktor društva. Več kot deset let je aktivno sodeloval pri pogajanjih in urejanju statuta socialno varstvenih programov.

 

Štefan Kušar, univ. dipl. teol,; spec. karitativnega in socialnega dela (VII/2), ima več kot 24 let delovnih izkušenj na področju socialnega in invalidskega varstva. Poklicno pot je pričel kot vodja komunikacij in razvoja pri Združenju Multiple skleroze Slovenije, nadaljeval kot glavni tajnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, nato bil več kot en mandat direktor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, trenutno pa deluje kot tajnik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Ves čas je bil odgovoren za izvajanje ne samo socialno varstvenih programov, ampak je bil zadolžen za strokovno delo v 2 invalidskih organizacijah, prav tako pa je kot glavni tajnik in direktor podrobno spoznal področje dela invalidskih in humanitarnih organizacij, njihova prizadevanja pri pridobivanju sredstev na področju izvajanja socialno varstvenih programov. Ima odlične odnose z Socialno zbornico Slovenije in Inštitutom RS za socialno varstvo. V svojih funkcijah je bil kot vodja programov večkrat uspešen pri prijavi na razpisih za socialno varstvene programe MDDSZEM. Trenutno Zveza slepih izvaja večleten program Mreže spremljevalcev, za katerega je Zveza kot edina invalidska organizacija leta 2021 pridobila sredstva za večletno financiranje, z izjemo MDSS Nova Gorica.

 

Univ. dipl. soc delavec. 30 let zaposlen kot direktor takratnega CSD Ljubljana - Vič. Od leta 2015 predsednik Društva za urejeno življenje - ABSTINENT. Leto in pol generalni direktor Direktorata za socialne zadeve na MDDSZ.

 

Tanja Velkov Garagić je strokovna delavka in strokovna vodja programa Mreže pisarn za informiranje in svetovanje. Je zaposlena kot vodja programa od leta 2004. V tem času je sodelovala v različnih strokovnih telesih in delovnih skupinah na področju socialnega varstva ter duševnega zdravja. Bila je aktivna udeleženka s prispevki na številnih posvetih in konferencah na področju socialnega varstva ter predstavljala delo nevladnih organizacij in njihove programe na področju duševnega zdravja. Prav tako je bila izbrana kot predstavnica nevladnih organizacij za področje duševnega zdravja kot članica Nacionalne koordinacijske skupine za spremljanje ReNPSV 2013-2020. Redno se udeležuje številnih izobraževanj za svoje delo in je tudi zunanja strokovna sodelavka SZS.

 

Seznam upravičencev z glasovalno pravico:

  • Društvo Hiša
  • Društvo za pomoč in samopomoč Kralji ulice
  • Društvo za preventivno delo
  • Društvo za urejeno življenje – ABSTINENT
  • Društvo življenje brez nasilja
  • Ozara Slovenija
  • Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
  • Zveza prijateljev mladine Slovenije

 

Javna predstavitev kandidatov po potekala v ponedeljek, 13. junija 2022 ob 11. uri, preko video konference.