Zaključil se je postopek izbora treh predstavnikov nevladnih organizacij v interesni posvetovalni skupini za sodelovanje pri upravljanju velikih zveri. Za predstavnike nevladnih organizacij so bili imenovani Maša Cerjak Kastelic za področje zaščite živali, Robert Ferlič za področje okolja in Rudi Kraševec za področje narave.

V postopku izbora predstavnikov nevladnih organizacij je do roka, navedenega v pozivu, prispelo 11 popolnih prijavnic upravičenih organizacij in 3 popolne kandidature. Vsak izmed kandidatov je kandidiral na enem izmed področij (področje zaščite živali, okolja in narave).

Ker je naročnik zaprosil za imenovanje treh predstavnikov, enega na vsakem od omenjenih področij, prav toliko pa je bilo tudi kandidatov, so vsi postali predstavniki nevladnih organizacij v interesni posvetovalni skupini za sodelovanje pri upravljanju velikih zveri.

Delo imenovanih predstavnikov NVO v Svetu za preprečevanje sovražnega govora in njihove kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

Sklep o imenovanju