Zaključil se je postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij v skupino za pripravo izvedbenega načrta Nacionalnega programa socialnega varstva 2013-2020. za predstavnice NVO so bile imenovane Katja Zabukovec Kerin, Suzana Puntar in Tanja Velkov. Za njihove namestnice sta bili imenvani Anja Kozina in Darinka Smrke.

Zaključil se je postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij (NVO) v Nacionalno koordinacijsko skupino za sodelovanje pri pripravi nacionalnega izvedbenega načrta nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2013–2020.
 

Na javni predstavitvi kandidatov, ki je potekala 17. 6. 2013, je med pristonimi kandidatkami prišlo do imenovanja s soglasjem in sicer so bile za predstavnice NVO imenovane:

  • Katja Zabukovec Kerin
  • Suzana Puntar
  • Tanja Velkov


Za namestnice predstavnic sta bile imenovane:

  • Anja Kozina
  • Darinka Smrke