Pričel se je postopek izbora treh predstavnikov NVO v koordinacijsko skupino za pripravo izvedbenega načrta nacionalnega programa socialnega varstva. Rok za prijave je 10. 6. 2013.

Ljubljana, 27. 5. 2013 - V CNVOS smo s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejeli naročilo postopka izbora 3 (treh) predstavnikov nevladnih organizacij s področja socialne varnosti v Nacionalno koordinacijsko skupino za sodelovanje pri pripravi nacionalnega izvedbenega načrta Nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2013–2020.

Osrednje naloge omenjene koordinacijske skupine so sodelovaje pri pripravi nacionalnega izvedbenega načrta za Nacionalni programa socialnega varstva za obdobje 2013–2020, usklajevanje nacionalnega izvedbenega načrta in spremljanje njegovega izvajanja.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Kako poteka postopek?
Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da NVO najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (se prijavile kot volivci).

Temeljni pogoj, ki ga za sodelovanje mora izpolnjevati NVO, je, da je s področja socialne varnosti.

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo NVO s področja socialne varnosti, ki so predlagale svoje kandidate ali so pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Od kandidatov za predstavnike, ki jih predlagajo NVO se sicer pričakuje poznavanje področja delovanja NVO s področja socialne varnosti.

Zaradi prihajajočih dopustniških mesecev in posledične večje odsotnosti na delovnih mestih so nekateri roki glede na določbe Poslovnika za postopek izbora predstavnikov nekoliko skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

27. 5. 2013 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
10. 6. 2013 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
11. 6. 2013 ob 14:00 - seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav
13. 6. 2013 - rok za dopolnitev prijav
14. 6. 2013 - objava seznama predlaganih kandidatov
18. 6. 2013 ob 13:00 - predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
18. 6. 2013 - začetek volitev (pogojno)
20. 6. 2013 - zaključek volitev (pogojno)
21. 6. 2013 ob 13:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije s področja socialne varnosti, da sodelujete v postopku izbora.

NVO, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika NVO in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite
po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
po faxu na številko: 01/542 14 24 ali
po elektronski pošti na: matej@cnvos.si

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 10. 6. 2013 do polnoči.

Prijavnico za upravičence in kandidate najdete na dnu.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti matej@cnvos.si.
 

Sklep o začetku postopka

Poziv NVO

Prijavnica